Tradiční Cyrilometodějská pouť na Vítochově

Akce již proběhla

Farníci z Vítochova a Bystřice n. P., obec Vítochov a členové Orla srdečně zvou na tradiční Cyrilometodějskou pouť ve Vítochově, která se uskuteční v pátek 5. července 2024. Mše svatá začne v 10.00 hodin a sloužit ji bude hlavní celebrant a kazatel P. Miloslav Kabrda, duchovní ze Zdáru n. Sáz. Na pouť můžete dojít pěšky nebo dojet na kole až ke kostelu, pokud pojedete autem, počítejte s parkováním již před obcí - je potřeba počítat s časem na dojití. Přede mší sv. bude v kostele příležitost ke zpovědi, zpovídání během bohoslužby se nám zatím zajistit nepodařilo. Sbírka je na náklady, spojené s pouťí, na údržbu a zvelebení kostela, díky za štědrost, Pán Bůh Vám to odpřejsi.
    Mše svatá začíná v 10:00 hodin
  • Slouží P. Miloslav Kabrda, duchovní ze Zdáru nad Sázavou
  • Příležitost ke zpovědi před mší svatou
  • Parkování před obcí s doporučením počítat s časem na příchod k místu konání
  • Sbírka na náklady pouťě a na údržbu a zvelebení kostela
Termín konání

Termín konání

pá 5.7.2024 10:00