Na Veselý kopec

Cyklotrasy

68,30 km

Hamerský vycházkový okruh

Pěší trasy

13,70 km

Do Skleného

Cyklotrasy

52,70 km

Santiniho cyklotrasa

Cyklotrasy

67,60 km

Do Vortové

Cyklotrasy

49,60 km

Na Staré Ransko

Cyklotrasy

44,30 km

Do Radostína

Cyklotrasy

34,00 km

Do Kněževsi

Cyklotrasy

45,10 km

Na Račín

Cyklotrasy

34,20 km

Na bowling do Žďírce

Cyklotrasy

54,60 km

Na Žižkovu mohylu

Cyklotrasy

46,70 km