Hamerský vycházkový okruh

Pěší trasy

13,70 km

Na Veselý kopec

Cyklotrasy

68,30 km

Santiniho cyklotrasa

Cyklotrasy

67,60 km

Do Skleného

Cyklotrasy

52,70 km

Na Staré Ransko

Cyklotrasy

44,30 km

Do Vortové

Cyklotrasy

49,60 km

Žďár - Sázava

Pěší trasy

6,70 km

Na Račín

Cyklotrasy

34,20 km

Na pivo na Karlštejn

Cyklotrasy

63,30 km

Medlovské údolí

Cyklotrasy

39,90 km