Přehled zkratek


AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - webové stránky AOPK ČR
ČHS - Český horolezecký svaz - webové stránky ČHS
ČR - Česká republika
DMO - Destinační management 
EU - Evropská unie
EVL - Evropsky významné lokalita
FB - Facebook
CHKO - Chráněná krajinná oblast
IČ - Informační centrum
IG - Instagram
GPS - Global Positioning System - globální navigační systém
KČT - Klub českých turistů - webové stránky KČT
KV - Kraj Vysočina
LČR - Lesy České republiky
LDO - Lesní družstvo obcí
OVK - Oblastní vrcholová komise - webové stránky OVK Vysočina
PP - Přírodní památka
PR - Přírodní rezervace
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SCHKO - Správa chráněné krajinné oblasti - web SCHKO Žďárské vrchy
m. n. m. - metrů nad mořem
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NMNM - Nové město na Moravě
NNM - Nemocnice Nové Město na Moravě 
NPP - Národní přírodní památka
NPR - Národní přírodní rezervace
NS - Naučná stezka
TIC - Turistické informační centrum
ŽV -  Žďárské vrchy