Přehled zkratek


AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ČHS - Český horolezecký svaz 
ČR - Česká republika
EU - Evropská unie
FB - Facebook
CHKO - Chráněná krajinná oblast
IČ - Informační centrum
IG - Instagram
GPS - Global Positioning System - globální navigační systém
KČT - Klub českých turistů
LČR - Lesy České republiky
OVK - Oblastní vrcholová komise - webové stránky OVK Vysočina
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SCHKO - Správa chráněné krajinné oblasti - web SCHKO Žďárské vrchy
m. n. m. - metrů nad mořem
NMNM - Nové město na Moravě
NS - Naučná stezka
TIC - Turistické informační centrum
ŽV -  Žďárské vrchy