O nás aneb na co se ptáte


Co to jsou ZdarskeVrchy.cz?

Je na místě uvést, že tíhneme k historii a před více než 20 lety (od roku 2001) byla tato stránka, svými zakladateli, označena jako „Internetový magazín o turistice, přírodě, kultuře, historii a současnosti regionu Žďárských vrchů“. Později se vžil podnázev E-magazín a ve své nové éře jsme chtěli dát stránce jednodušší označení a zvolili „Turistický portál“. Teď s odstupem času vidíme, že toto označení bylo zvoleno trochu nešťastně, protože stejnou váhou, jakou cílí tato stránka na turisty, tak se věnuje i místnímu dění a publikaci kvalitních článku z našeho regionu.
 
V současné době se jeví nejlepší a nejrelevantnější zůstat u původního označení Internetového magazínu a v případech, které vyžadují jednodušší podnázev, použít označení „Portál“ bez užší profilace činnosti.


Destinační společnost, co to je a usilujete o toto označení?

Nejsme, nebudeme a nechceme být. Nechceme být ani jejich konkurenti, naopak spíše partneři.

Pojem destinační management - společnost v oblasti cestovního ruchu (dále zkratka „DMO“) má v ČR svoji strukturu a přísná pravidla.
Hlavní destinační společnost, která zajištuje koordinaci všech subjektů v cestovním ruchu na území ČR, je na národní úrovni, zřízena státem, Agentura CzechTourism. Na úrovni krajů pod ní spadají jednotlivé krajské destinační společnosti. Kraj Vysočina má zřízen destinační společnost Vysočina Tourism. Pod krajské destinační společnosti spadají jednotlivé oblastní a pod ně jednotlivé lokální DMO.
Na většině území Žďárských vrchů působí destinační společnost Koruna Vysočiny a sever území pokrývá destinační společnost Chrudimsko-Hlinecko.

To, jak fungují destinační společnosti, bychom rádi přiblížili v samostatném článku.

My a naši předchůdci jsme si zvolili cestu nezávislosti a stanovili jsme si územní Působnost portálu, která zasahuje do oblastí destinačních společností i oblastí, které svojí destinační společnost nemají.
Rozhodně nechceme být konkurence destinačních společností, ale naopak bychom svojí činností, chtěli pomoci jejich práci, a především pomoci k dosažení společných cílů, tím vždy byla, je a bude propagace našeho krásného okolí v kterém žijeme.
​​