Výstava obrazů ak. malíře Bohumila Puchýře & Heleny Puchýřové

Výstavní síň Obecního úřadu Kameničky, otevřeno denně kromě pondělí v čase 10-12 hod a 13-17 hod. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 31.5.2021 v 15 hodin.

Výstavu uvede PhDr. Zuzana Ledererová-Protivová, dále vystoupí Mgr. Giovanna Spáčilová (klavír) a Mgr. Zdeněk Kapl (zpěv).
Placené vstupné Placené vstupné
Pořadatel

Pořadatel

Termín konání

Termín konání

31.7.2021 15:41 - 29.8.2021 17:41