Velikonoční jarmark

Akce již proběhla

Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a prodejci. Budete mít možnost si v připravených dílničkách vyrobit předměty vztahující se k jaru, potěšit se s lidmi, kteří předvádí stará řemesla. Příjemnou náladu pomůže navodit vystoupení dětí z MŠ Dolní Rožínka.
    9.00 zahájení jarmarku
  • registrace účastníků soutěže O nejchutnějšího beránka
  • velikonoční dílničky, inspirace, předvádění řemesel
  • 13.30 vystoupení dětí MŠ Dolní Rožínka
  • 14.30 vyhlášení soutěže O nejchutnějšího beránka
Termín konání

Termín konání

so 23.3.2024 09:00
Předpověď na 23.březen 14 °C