Den otevřených dveří

Akce již proběhla

Vstup do areálu pouze přes vrátnici Strojírenská. Z akce bude pořizován videozáznam a fotografie pro účely veřejné propagace ŽĎAS a.s.
    Ukázky provozu, zařízení a produktů
  • Zábavné aktivity pro děti
  • Projížďky Kaipanem
  • Ukázky formule a simulátoru
  • Ukázky hasičské techniky
  • Občerstvení v areálu zajištěno
  • Soutěže o hodnotné ceny
  • Mámo, táto, pojď si se mnou hrát
  • Návštěvnická volba a vyhlášení nejlepšího výrobku
Termín konání

Termín konání

st 1.5.2024 08:00