Exkurze za krásami květnatých luk - PP Louky u Černého lesa

Akce již proběhla

Procházka údolní nivou meandrujícího Stržského potoka s mozaikovitými travními porosty a dřevinnými nálety, kde hlavním předmětem ochrany je mech srpnatka ferměžová. Louky u Černého lesa byly zařazeny do evropského seznamu lokalit NATURA 2000 v roce 2008. Popíšeme si život a architektonickou práci bobra evropského, který zde žije od roku 2012.Informace o programu není k dispozici
Termín konání

Termín konání

so 11.5.2024 10:00