Kodetovi otevírají ve Velkém Meziříčí nové muzeum

Kodetovi otevírají ve Velkém Meziříčí nové muzeum - 2000 x 1500


Autor: Velkomeziříčsko

Soukromé muzeum, které je věnováno třem generacím (děd Emanuel, otec Jan a syn Kristián), otevírá rodina Kodetů. Výstavní prostory jsou umístěny v někdejším Luteránském gymnáziu, které před dvěma lety odkoupila společnost s ručením omezeným Kristian Kodet – galerie.

Soukromé muzeum, které je věnováno třem generacím (děd Emanuel, otec Jan a syn Kristián), otevírá rodina Kodetů. Výstavní prostory jsou umístěny v někdejším Luteránském gymnáziu, které před dvěma lety odkoupila společnost s ručením omezeným Kristian Kodet – galerie.

Od 28. července bude Muzeum Kodet otevřeno od úterý do neděle, a to vždy v čase od 10 do 17 hodin. „Srdečně zveme do našeho muzea. Do budoucna plánujeme otevřít také kavárnu a zpřístupnit zahradu, kde máme posezení. Věříme, že si tato místa lidé oblíbí stejně jako my," pozvala Jana Kodetová.

Budova šlechtického gymnázia byla postavena v roce 1578 na popud Aleny Berkové‑Meziříčské z Lomnice.  Svému účelu však sloužila pouze krátce. „Třicetiletá válka vyhnala luterány z města, a tak se v polovině 17. století stavba uzpůsobila na pivovar. Teprve v polovině 20. století se zrušila výroba piva a zavřela restaurace. Jistý čas budova sloužila i městu, ale posledních asi patnáct let neměla plnohodnotné využití," připomenula osudy historické nemovitosti Zuzana Najtová z velkomeziříčského úřadu.

Malíř Kristian Kodet se rozhodl v někdejším Luteránském gymnáziu vystavit nejen svá díla, ale také díla předků. Kromě obrazů tam tak návštěvníci uvidí i sochy jeho dědečka Emanuela Kodeta a tatínka Jana Kodeta. Se záměrem mu pomáhala zejména jeho manželka Jana Kodetová.