Staňte se dobrovolnými sběrači, i díky vám se tak do krajiny vrátí tradiční luční porost

Staňte se dobrovolnými sběrači, i díky vám se tak do krajiny vrátí tradiční luční porost - 2048 x 1536

Autor / zdroj: Helena Zelená Křížová

Už třetí rok se vydají sběrači semen na vytipované louky, aby nasbírali semínka trav a rostlin typických pro Žďárské vrchy. Jde například o kohoutek luční, kopretinu bílou, zvonek okrouhlolistý, chrpu luční, rdesno hadí kořen a další domácí rostliny, z nichž vzniká pak regionální travní směs. Tou se následně osévají určené lokality ve Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Už třetí rok se vydají sběrači semen na vytipované louky, aby nasbírali semínka trav a rostlin typických pro Žďárské vrchy. Jde například o kohoutek luční, kopretinu bílou, zvonek okrouhlolistý, chrpu luční, rdesno hadí kořen a další domácí rostliny, z nichž vzniká pak regionální travní směs. Tou se následně osévají určené lokality ve Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Se sběrem pomáhá i veřejnost. „Během předchozích tří let se nám postupně podařilo vytvořit vychytaný systém sběru, tak, aby to pro sběrače bylo co nejjednodušší. Máme vytipovaných téměř padesát lokalit vhodných ke sběru semen daných rostlin. Od června do září se na nich pak pohybují sběrači semen z řad brigádníků i dobrovolníků. Aby nezapomněli včas na sběr vyrazit, přijde všem zainteresovaným email, že už nastal ten správný čas a právě jim dozrává druh, který se rozhodli sbírat. V letošním roce máme, podobně jako v loni, okolo pětadvaceti sběračů, kteří sbírají dvanáct druhů rostlin. Základ sběračského týmu tvoří lidé, kteří se osvědčili v minulých letech, a ke kterým se přidali sběrači noví," říká Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina, ekologicky laděné organizace, která úzce spolupracuje se Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Dobrovolníci, kteří by měli zájem přidat se ke sběračům, si mohou vybrat některý z předem stanovených termínů sběru. „V pořadí již pátý hromadný sběr je plánován na 30. 7., další pak na 6. 8., 13. 8. a 20.8. Informace o časech a místech hromadných sběrů jsou dostupné na webu či facebooku Správy CHKO Žďárské vrchy nebo prostřednictvím emailu: petr.piechula@nature.cz či tel. čísla 602 491 419," informuje Dagmar Papáčková.