Tajemný hrad, zlato a poutní místo střežené dvěma poustevníky. Poznejte Horní Údolí

Tajemný hrad, zlato a poutní místo střežené dvěma poustevníky. Poznejte Horní Údolí - 1600 x 1067

Autor / zdroj: Helena Zelená Křížová

Zatímco v polovině 19. století mělo Horní Údolí v severomoravském pohraničí přes sedm set obyvatel, dnes jich tam žijí jen asi dvě desítky. Někdejší sláva obce, v jejímž okolí byla nalezena ložiska zlata a železné rudy, pomalu hasla. Těžba se zastavila. Odcházející horníky nahradili pláteníci a dřevaři, ale těch se v horách uživilo jen málo.

Zatímco v polovině 19. století mělo Horní Údolí v severomoravském pohraničí přes sedm set obyvatel, dnes jich tam žijí jen asi dvě desítky. Někdejší sláva obce, v jejímž okolí byla nalezena ložiska zlata a železné rudy, pomalu hasla. Těžba se zastavila. Odcházející horníky nahradili pláteníci a dřevaři, ale těch se v horách uživilo jen málo.

Horní Údolí se nachází šest kilometrů jihozápadně od Zlatých Hor. Obec neláká tolik turistů, jako jiné, známější, ale přesto má co nabídnout. Původní dřevěné i kamenné domky, litinové kříže na místním hřbitově, které připomínají období věhlasu sochařské rodiny Kutzerů nebo kamenný kostel zasvěcený svatému Janu Křtiteli.  
A bez zajímavosti nejsou ani procházky po okolí. Mezi Horním Údolím a Rejvízem se nachází lesní hřbitov - památník sovětských zajatců z 2. světové války.
Z nedalekého hradu Kobrštejn s tajemnou minulostí zůstalo jen torzo původní vysoké kamenné věže. Postaven byl ve 13. století, nejsou o něm ovšem žádné písemné zprávy, a tak se o jeho osudech můžeme jen dohadovat.
Dalším turistickým lákadlem je středověká Olověná štola a také rudní revír Starohoří na Příčné hoře, lokalita proslavená někdejší těžbou zlata.
Na kopci nad Horním Údolím lze také najít kamennou kapli svaté Anny, která bývala součástí komplexu několika staveb coby poutního místa. Kromě již zmíněné kaple svaté Anny tam stávala ještě kaple Duší v očistci, Panny Marie Bolestné a svaté Marty. Sakrální stavby doplňoval obytný dům s restaurací a hospodářská budova. A taky domek poustevníka Ferdinanda, který se o poutní místo spolu s dalším poustevníkem Franzem staral. Jeho malý domek byl přistavěný k presbytáři kaple svaté Anny.
Poustevník Ferdinand zemřel v roce 1898. Poustevník Franz pak před svou smrtí v roce 1910 odkázal celé poutní místo místní farnosti. Když v roce 1945 došlo k odsunu původního německého obyvatelstva z Horního Údolí, začalo místo chátrat a pustnout. K jeho totální devastaci došlo v šedesátých letech minulého století. Kromě kaple svaté Anny všechny ostatní objekty zmizely, a i tato stavba postupně chátrala. V nedávných letech se však kaple dostala do rukou spolku Horní a Dolní údolí z.s., který se zasloužil o její obnovu.