Jarmark při Hlineckých slavnostech

Plánovaná

Sobota 19. 8. 2023
JARMARK při Hlineckých slavnostech
MÍSTO KONÁNÍ: jen na Betlémě, kapacita omezena cca na 30 stánků dle velikosti