unikátní žulová kašna symbolizující pět řek pramenících ve Žďárských vrších. 
S prameny je to v této lokalitě ovšem podobně jako s mušketýry. Co tím máme na mysli? Jednoduše skutečnost, že když se rozhodnete navštívit postupně všechna místa zrození jednotlivých toků, k původnímu počtu vzápětí jeden přibude. Nebo taky možná dva…
 " /> Vydejte se k pramenům - Žďárské Vrchy.cz

Vydejte se k pramenům

Vydejte se k pramenům -  x

Náměstí Republiky ve Ždáře nad Sázavou zdobí od roku 2014 zcela unikátní žulová kašna symbolizující pět řek pramenících ve Žďárských vrších.  S prameny je to v této lokalitě ovšem podobně jako s mušketýry. Co tím máme na mysli? Jednoduše skutečnost, že když se rozhodnete navštívit postupně všechna místa zrození jednotlivých toků, k původnímu počtu vzápětí jeden přibude. Nebo taky možná dva…  

Nejblíže (5 km vzdušnou čarou od Zelené hory) se nachází pramen Oslavy, skoro 100 km dlouhého toku, který je největším přítokem řeky Jihlavy. Než začala v roce 2004 natáčet Česká televize sérii dokumentů „Zpět k pramenům“, bylo místo zrodu řeky Oslavy jen neznámým pramenem známé řeky. Dnes už víme, že Oslava pramení v lese za vsí Česká Mez, v katastru obce Matějov, v nadmořské výšce 585 m n.m. O vyčištění jejího pramene se postarali žďárští skauti. Za pěkného počasí tedy máte šanci, že nezapadnete do bahna jako natáčecí štáb před lety.

V lesích za Račínem v katastru obce Radostín (7 km vzdušnou čarou od Zelené hory) v nadmořské výšce 640 m n.m. objevíte pramen Doubravy. Původně se soudilo, že tato řeka pramení z rybníku Doubravníku, ale posléze byl za pramen označen jeho hlavní přítok nahoře v lesích. Řeka urazí na své cestě necelých 90 km a u Záboří se vlévá do Labe. Taky byste měli vědět, že místní lidé jí častěji říkají zdrobněle – Doubravka.

Jestli jste se rozbahněnému terénu doposud vyhnuli, tak určitě pozor při cestě k prameni Svratky. Ten najdete v katastru obce Cikháj na východním úbočí Žákovy hory v nadmořské výšce 780 m n.m. (asi 11 km vzdušnou čarou od Zelené hory). Pro někoho je 174 km dlouhá Svratka hlavním přítokem Dyje, tokem, který historicky vyznačoval hranici mezi Českými zeměmi a Moravou. Naše výprava si Svratku nezvratně spojuje s – na první pohled – nevinnou tůňkou, do které, když vám skočí pes, bude ještě o pět kilometrů dál obdivován všemi kolemjdoucími turisty jako reklama na bahenní koupele. 

Poblíž obce Cikháj pramení i další důležitá řeka – Sázava (11 km vzdušnou čarou od Zelené hory). O Sázavě se bez nadsázky říká, že je to naše nejkrásnější řeka. A na svém 226 km dlouhém toku to zvládne předvést bezpočtukrát. Patří k nejoblíbenějším tokům mezi vodáky, ale kde vlastně začíná? Zjednodušené tvrzení, že vytéká z Velkého Dářka, hledače pramenů určitě neuspokojí. Štáb České televize hledal přítoky v přilehlých lesích a podařilo se mu najít krásný pramen mezi kořeny stromů. Najdete ho i vy? Počítejte s úzkou lesní pěšinkou a s potřebnou dávkou trpělivosti, která bude odměněna malebnou mýtinou. Pramen označuje žulová deska a je překvapivě přístupný i v zimě za sněhu, jak dokazuje naše fotka. 

K obci Krouna zamíří ti z vás, kteří budou hledat místo zrodu Chrudimky. Její pramen má dokonce i své jméno, říká se mu Filipovský. Nachází se v nadmořské výšce 708 m n.m. a i v jeho blízkosti najdete žulovou desku. Ta mimo jiné obsahuje informaci, že se 106 km dlouhé řece Chrudimka dříve říkalo Kamenice. 

Tím jsme vyčerpali prameny řek, jimž vzdává hold ikonická kašna. Žďárské vrchy jsou ovšem kolébkou ještě dalších dvou toků, možná ne tak významných jako ty, o nichž byla právě řeč, ale i tak se mohou stát cílem zajímavého výletu.

V katastru obce Vlachovice pramení 740 m n. m. řeka Bobrůvka, známá taky jako Bobrovka, či Loučka. Její tok měří necelých 55 km. Návštěvou pramene potěšíte zejména děti, stráží ho totiž keramický bobr.

Pouhých 31 km měří poslední z toků, o nichž se zmiňujeme. V katastru obce Arnolec pramení ve výšce 660 m n.m. řeka Balinka.  Její pramen je nejenom dobře označený a o celou lokalitu dobře postaráno, ale čeká zde na vás dokonce i kronika, kam můžete připojit svůj zápis.

Na závěr jsme si dovolili vypůjčit motto zde zmiňovaného dokumentárního cyklu České televize Zpět k pramenům (mimochodem vřele doporučujeme ke shlédnutí, je to skutečně nadčasové dílo):
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny.
Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek.
Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.
Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes.
Pojďte s námi zpět k pramenům.

A přidáváme ještě malý tahák:
Souřadnice pramene Sázavy: 49°40'18.283"N, 15°56'17.311"E
Souřadnice pramene Svratky: 49°38´37,8" N 015°59´57,5" E
Souřadnice pramene Oslavy: 49°33'1.669"N, 15°53'48.984"E
Souřadnice pramene Doubravy: 49°38'11.383"N, 15°52'13.653"E
Souřadnice pramene Chrudimky: 49°44'15.9"N, 16°0'44.9"E
Souřadnice pramene Bobrůvky: 49.6030583N, 16.0455644E
Souřadnice pramene Balinky: N 49° 27.18000', E 15° 50.36400'