Bezděkov rozkvetl. Louku pokryly vzácné šafrány bělokvěté

Bezděkov rozkvetl. Louku pokryly vzácné šafrány bělokvěté - 2000 x 1335


Autor: Kamil Kašpárek

Za nevšední jarní krásou lokality Bezděkov u Nového Města na Moravě míří místní i lidé odjinud. Jediné místo s výskytem šafránů bělokvětých v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy láká k návštěvě právě v těchto dnech.

Za nevšední jarní krásou lokality Bezděkov u Nového Města na Moravě míří místní i lidé odjinud. Jediné místo s výskytem šafránů bělokvětých v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy láká k návštěvě právě v těchto dnech.

Rozkvetlé květy šafránů nejsou ze silnice vidět. Při bližším prozkoumání suché trávy na louce za potokem se však návštěvníkům naskytne jedinečný pohled. Travní porost je doslova posetý jarními květy.

Ačkoliv se rčení „je ho jako šafránu" vztahovalo na vzácné koření vyráběné  ze sušených čnělek květů šafránu setého, na populaci šafránů bělokvětých taky sedí jako ulité. V České republice je jen několik málo lokalit, kde tato vzácná jarní rostlina ještě roste. Proto není divu, že je tento druh šafránu zařazen mezi kriticky ohrožené rostlinné druhy.

Jak se šafrán bělokvětý k Novému Městu dostal, o tom se dodnes vedou spory. Nejpravděpodobnější se zdá jeho historické pěstování v blízkosti lidských obydlí v této lokalitě.

Zajímavostí je, že květ šafránu bělokvětého může mít i jiné zabarvení, než na jaké odkazuje jeho druhové jméno. Fialově kvetoucí formy šafránů bělokvětých jsou však mnohem vzácnější než ty bíle kvetoucí. Od podobného šafránu karpatského se liší tím, že jeho tyčinky převyšují bliznu. Šafrán bělokvětý je také nižší než šafrán karpatský a chybí mu srdčité skvrny na okvětních lístcích. V lokalitě Bezděkov je možné potkat šafrány bělokvěté v bílé i fialové formě.