• Autor / Zdroj: RUIAN

 • Autor / Zdroj: RUIAN

Předpověd počasí

Dopoledne Odpoledne Večer
Dnes
úterý
23 °C
22 °C
18 °C
Zítra
středa
19 °C
19 °C
19 °C
Pozítří
čtvrtek
21 °C
21 °C
16 °C

Obec Borovnice je obec v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
Borovnice ležící v nadmořské výšce 515 m.n.m. na žluté turistické značce v CHKO Žďárské vrchy. Řeka Svratka zde tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Moravou dlouhou téměř 33 km od Herálce až do Jimramova. Dravý tok řeky Svratky měnil často říční koryto, a tak docházelo ke sporům o zemskou hranici, louky a rybolov. Uprostřed obce stojí plochý tzv. Tříkrálový kámen, jenž pochází z řeky Svratky. Do něj byl v roce 1920 vsazen reliéf Jana Husa od sochaře Julia Pelikána. Na kameni jsou vytesány letopočty 1415 - 1915 - 1918. K tříkrálovému kameni se váže pověst, která praví, že po hrozné a krvavé válce, ve které od krve zčervená voda Svratky, tři králové na něj usednou a uzavřou mír.
V obci se zachovaly zděné statky i roubená stavení dokládající lidové stavitelství v kraji. Mezi památkově chráněné objekty patří roubené stavení čp. 70, 76 a 84 v Borovnici a roubené stavení čp. 57 v osadě Kutiny.

 • Turistický průvodce ČSSR 1964

  Ves (507 m), 4 km ssz. od Jimramova na Svratce.
  Vznikla v pol. 15. stol. na pernštejnském kolonizačním území. Patřila k panství  jimramovskému.  Svou  historii  se  pojí  k  Moravě, spád však měla k české Poličce. Dravý tok  řeky Svratky měnil říční koryto, a tak docházelo ke sporům o zemskou hranici, louky a rybolov. Po tolerančním patentu (r. 1781) se obec hned přihlásila  k nekatolíkům. R. 1850 byla k Borovnici připojena samota Kutiny, která byla  v 1. pol. 18. stol. pokusem vrchnosti o kolonizaci  lesní  oblasti.
  JZD;  st. statek.
  Studně  U lázně  a Husův pomník (uprostřed vesnice): reliéf od akad. soch. Julia Pelikána z r. 1910 je zasazen do bavanu, který byl vyzdvižen z tzv. Tříkrálových kamenů  ve Svratce.
  Tyto balvany měly být podle pověsti  křesly  pro  tři  krále, až po velké vojně smluví mír.
  1 km  jjv.  na  svahu  u ohybu Svratky nachází se hadec  (serpentin)  v rule.