Živorodky - Fakta, bulvár a sex

Tak tohle není název článku v bulvárním deníku, ale jedno z témat zcela korektní přednášky na mezinárodním setkání akvaristů.  

Akvaristika není pouze koníčkem, ale podle jednoho z pořadatelů AKVA. CZ kongresu 2008, ing. Jaroslava Dvořáka, je i překvapivě velkým zdrojem příjmů do státní pokladny.  „Kongres ale není jen o ekonomice a o penězích. Už sedm let se snažíme přitáhnout do Žďáru ty nejlepší světové odborníky, což se nám zatím daří. Přednášky mají vysokou úroveň, protože všichni přednášející často publikují a to nejen v populárních, ale i ve vědeckých časopisech.“

 

Cílem mezinárodního setkání je co nejlepší informovanost akvaristů. Podle pořadatelů patří český chov ryb a pěstování rostlin v umělých vodních nádržích ke světové špičce a má více než stoletou tradici. Vyznavači akvaristiky musí znát kromě ekologie a etologie i mechaniku, elektrotechniku a bytovou kulturu.

 

Minulé ročníky přivítaly vždy více než sto účastníků a poslední tři roky se zde sjelo přes padesát procent cizinců, zejména z Rakouska, Německa, Švýcarska a Slovenska. Letos je očekávaná obdobná účast.

 

Kongres se koná 12. dubna od 10 hodin v prostorách Městského úřadu Žďár nad Sázavou a pro veřejnost bude asi nejzajímavější přednáškové odpoledne, které začne ve 13.30 už zmíněným tématem Norberta Dokoupila „Živorodky – Fakta, bulvár a sex“. Tento přednášející přijede z Bratislavy a námět by podle něj měl přilákat hlavně mladší generaci. Ve 14.45 následuje další téma,tentokrát nazvané „Viva Amazonas“  a autorem je Dr. Vladko Bydžovský.

Kromě hlavního programu budou pro účastníky kongresu zajištěny i doprovodné akce, jako je třeba návštěva památky UNESCO Zelené hory, žďárského zámku nebo prohlídka města. Večer čeká přítomné slavnostní posezení s hudbou a tancem, tentokrát v hotelu Hajčman. Hlavním tématem nedělního programu budou návštěvy akvaristických odchoven.