S řemeslníky se před Horáckým muzeem setkáte častěji

Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě je už svou zachovalou historickou podobou přímo předurčeno k navracení se k tradicím.      

V minulosti bylo toto starobylé centrum často zaplaveno řemeslníky, kteří zde předváděli svůj um a nabízeli originální zboží. Díky Horáckému sdružení lidových řemesel tady budeme moci vídat lidové umělce a prodejce čím dál častěji.


Plánované akce, nazvané „Setkání s lidovými řemesly“, se budou konat vždy dva dny v měsíci – v pátek a v sobotu. Řemeslníky najdete v prostorách před Horáckým muzeem a pokud jim nebude počasí zrovna příznivě nakloněno, přesunou se do vestibulu muzea.

 
 


Kromě zakoupení hotových výrobků budou mít zájemci i možnost vyzkoušet si některé dílčí pracovní úkony. A navíc zde kromě řemeslníků budou zastoupeni i místní včelaři se svou bohatou nabídkou medových a včelích produktů a dalších pochutin, jako je třeba tolik oblíbená medovina či netradiční medové pivo.


Podle předsedy Horáckého sdružení lidových řemesel, Dr. Richarda Klaudy, jsou tyto akce zaměřeny „na podporu prohlubování názorové vyspělosti široké populace a k osvojení si historických kořenů naší lidové kultury a dochovaných tradic. Ukázky tradičních řemesel budou zaměřeny na volbu materiálu, stylovou čistotu lidové tvorby, využití přírodních materiálů ve smyslu ochrany životního prostředí a lidové řemeslné tvorby.“


První „Setkání s lidovými řemesly“ je naplánováno na pátek 25. dubna v době od 9 do 16 hodin. Pokračovat by mělo v sobotu 26. dubna a to od 9 do 15 hodin. A na která řemesla se můžeme těšit? Čeká nás textilní tvorba, dřevořezba a praktické výrobky z téhož materiálu. Samozřejmě, že nebudou chybět ani zdejší včelaři.

 
 


Řemeslníci se vrací zpět na Horácko a také do Nového Města na Moravě. A stejně jako naši předkové budeme mít i my možnost dopřát si sem tam nějaký zajímavý originál vytvořený šikovnýma rukama lidových umělců.