Rekonstrukce čeká bystřické náměstí v příštím roce

Rekonstrukce čeká bystřické náměstí v příštím roce

Projekty podané Bystřicí nad Pernštejnem dostaly od Kraje zelenou. Jako jedny z mála uspěly a obdržely krajské dotace. Jedná se o nový atletický stadion a celkovou rekonstrukci náměstí.

18 miliónů 607 tisíc korun z Regionálního operačního programu kraje je určeno na atletický stadion. „Celkové náklady budou okolo třiceti miliónů korun,“ říká starosta města Karel Pačiska. Menší podíl peněz z kraje obdrželo město z toho důvodu, že některé položky jsou považovány za neuznatelné náklady. Bystřičtí ale chtějí s krajem vyvolat nová jednání, týkající se další spoluúčasti na financování. Svou žádost vysvětlují tím, že se jedná o stadion, který bude využíván také zdejším gymnáziem. Jeho studenti dosud nemají žádné vlastní sportoviště.

Nejde ovšem o zcela nový atletický stadion. Peníze jsou určeny na rekonstrukci stávajícího, který se nachází u ZŠ v Nádražní ulici. Má zde vzniknout nová tartanová dráha včetně všech sektorů pro lehkou atletiku a hřiště na házenou. Celý objekt by měl být oplocen a počítá se i s celkovým osvětlením. Stadion bude podle slov starosty určen také pro veřejnost, ale pouze po předchozí domluvě.

Druhým projektem, ve kterém Bystřice uspěla, je rekonstrukce Masarykova náměstí. Snad největší změnu čeká středový ostrůvek, na kterém je mezi morovým sloupem a kašnou plánována vodní kaskáda. Další, jistě velmi vítanou změnou, bude nové parkoviště u polikliniky. Tímto by chtěla radnice odvést dopravu z centrální části města. „Tuto část projektu bychom chtěli dělat prvně,“ vyjádřil se Karel Pačiska. „Nejdříve zajistíme parkování u polikliniky a teprve potom se pustíme do náměstí.“ Historická podstata náměstí ale zůstane nezměněna. „Ono se s tím nedá moc dělat, náměstí už má svůj charakter. Přibudou tady některé nové prvky. Ale hlavně se změní infrastruktura. Vyměníme elektriku, vodovodní a kanalizační přípojky, veřejné osvětlení i rozhlas. Navíc na náměstí přibude zeleně,“ upřesňuje starosta.

Na „nové“ náměstí obdrželi bystřičtí z kraje 52 miliónů 111 tisíc korun. Celková cena projektu činí 75 miliónů korun. Radnice hodlá vše konzultovat i s místními občany, proto bude na prvního srpna svolávat veřejnou schůzi, na které by jim chtěla celý projekt, včetně harmonogramu prací, představit. „Chceme udělat i zvláštní ikonu na webových stránkách města, kde budou občané průběžně informováni. Samozřejmě, že s tím budou souviset i různá omezení, hlavně místních podnikatelů. Ale budeme se snažit, aby se jich to dotklo co nejméně,“ dodává starosta.

Oba projekty je nutné dokončit do roku 2010. Je to sice delší časové období, přesto ale nelze se začátkem přestavby otálet. „Začneme ihned, jakmile dostaneme oficiální vyjádření o přidělení dotace,“ říká Karel Pačiska.