Čtyři palice

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se rozprostírá na území o rozloze 715 km² a zasahuje do bývalých okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy.. Nabízí svým návštěvníkům spoustu přírodních krás a také nejednu zajímavost.

Jednou z dominant CHKO Žďárské vrchy jsou Čtyři palice. Nachází se na území o rozloze 37,25ha a jsou chráněny v kategorii přírodní rezervace. Název Čtyři palice zahrnuje tři skalní bloky na něž navazuje jeden nižší hřeben a vznikl podle typického tvaru vrcholové části nejmohutnější ze skal.

Skály jsou složeny z pevné dvojslídné ortoruly a byly vytvořeny procesem mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách.

Nejvýznamnější z nich, Čtyřpaličatá, dosahuje délky 50m a výšky stěn 33m. Na jejím vrcholu vás zaujmou čtyři výrazné bloky - palice, které se jmenují Sfinga, Kobyla, Paličák a Bašta. Široký podstavec skály tvoří tři mohutné pilíře. Stěna je v dolní třetině přerušena římsou zvanou Ochoz. Čtyřpaličatá je hodně vyhledávaná a navštěvovaná horolezci. Pokud byste ji chtěli zdolat i vy méně trénovaní, zkuste skálu obejít a vyšplhat na ni ze zadní strany, kterou horolezci používají jako sestupovou cestu. Z vrcholu Čtyřpaličaté je nádherný výhled na velké území Žďárských vrchů, uvidíte odtud Blatiny, Drátník, Malinskou skálu , Devět skal, Křižánky a další, ale musíte mít štěstí na počasí.

Další skály se jmenují Děvín, který se svou výškou 27m řadí na druhé místo a Tvrz. Ta svou základnou souvisí s Paličatou a je od ní oddělena Březovým sedlem. Její výška je 25m. Na ně navazuje nižší hřeben Opomenutá, který je 85m dlouhý a vysoký 11m .

Pod skalami byly mrazovým zvětráváním vytvořeny suťové haldy a balvanové pokryvy na svazích. Z rostlin zde můžete najít kapradiny, mechy lišejníky, borůvky a trávy.Les je převážně smrkový, hodně je zastoupen buk, ale najdeme i jedli, javor klen a jilm horský.

Pokud byste se chtěli na Čtyři palice podívat, doporučovala bych zajet autem do Milov a odtud po zelené značce. Za mostem přes řeku Svratku doleva, na konci cesty kolem hájovny a pak doprava. Poslední část vede lesem, je to stále mírně do kopečka.

Ze Čtyř palic můžete dále pokračovat na Milovské Perničky, ale o nich až příště.