Milovské perničky

Milovské perničky

Milovské nebo také Velké perničky, se nachází asi jeden kilometr od Čtyř palic. Vydáte se po modré turistické značce, cesta je dobře znatelná, terén nijak namáhavý. Protože se k nim nedá dojet autem a všichni návštěvníci musí cestu absolvovat pěšky, jsou i méně vyhledávané horolezci. Je to ale také proto, že ne na všech skalách tvořících Milovské perničky je povolena horolezecká činnost a jsou více zarostlé, tudíž méně přístupné.

Stejně jako Čtyři palice, patří i Milovské perničky do CHKO Žďárské vrchy. Pod souhrnný název patří skupina tří větších a dvou menších rulových skalních bloků. Jejich jména jsou Poradní skála ( svou výškou dvacet pět metrů je nejmohutnější ze skalních útvarů), Supí hlava, Smrková věž a pod cestou pak Cestář a Mohyla. Skály jsou stupňovitě rozmístěny po svahu.Tak jako u Rybenských perniček, najdete i zde na vrcholových plošinách skalní misky, které byly vytvořeny postupným zvětráváním. Těm byly připisovány kultovní funkce. Při naší návštěvě jsme je ale neviděli, nedostali jsme se až na vrchol, sníh a led nás pustily pouze těsně pod něj. Podle některých informací zde můžete nalézt až jedenáct mís o průměru 20-87cm a hloubce 6-30cm.

Z vrcholu je prý také krásný výhled, ten nám byl dopřán pouze chvíli, pak padla mlha a bylo po koukání.

Lesy v okolí Milovských perniček jsou převážně smrkové, místy je zastoupen buk.Suťové pokryvy pod skalami jsou porostlé mechy a lišejníky.

Nám se první návštěva Milovských perniček moc nevyvedla, ale když se tam dostanete v době, kdy bude počasí vlídnější a usměvavější, budete mít určitě spoustu nádherných snímků a zážitků.