Zde jsou lvi

Ne nenašel jsem nové neznámé území, které by si zasloužilo toto dávné označení neprobádaného. Zato jsem narazil na lva. Skutečného lva přímo na "střeše" Žďárských vrchů, v nejvýše položené obci Studnicích.

Sem vlo�te příslu�ný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyu�ití této části v�e vyma�te - tedy včetně tohoto textu!