Zde jsou lvi

Zde jsou lvi

Ne nenašel jsem nové neznámé území, které by si zasloužilo toto dávné označení neprobádaného. Zato jsem narazil na lva. Skutečného lva přímo na "střeše" Žďárských vrchů, v nejvýše položené obci Studnicích.

Sem vlo�te příslu�ný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyu�ití této části v�e vyma�te - tedy včetně tohoto textu!