Vydražený pozemek patří britské firmě

Před nedávnem překvapila novoměstskou veřejnost zpráva o dražbě, v níž byl vydražen pozemek o výměře 328m² za tři milióny korun.   

Tato částka je nepřiměřeně vysoká na zdejší maloměstské poměry a tak se všichni ptají, kdože je onen tajemný kupec, který předčil všechna očekávání a nabídl tuto pohádkovou cenu za neupravenou plochu, nacházející se mezi ulicemi Žďárská a Purkyňova.

 

Úspěšným dražitelem je Jan Richter, zástupce britské firmy SOLID Capital Investments.

 

Novoměstskou radnici překvapila určitá tajemnost, která provázela koupi pozemku…

„Já jsem v tomto případě vystupoval jako fyzická osoba. Zúčastnilo se osm dražitelů a měli jsme eminentní zájem o koupi tohoto pozemku, který se podle nás nachází na velmi strategickém místě.“

 

Vašemu zájmu odpovídá i velmi vysoká cena, kterou jste za pozemek byli ochotni zaplatit.

„To ano. Ale pozemek se nachází v samém středu volného prostranství, kde je možné realizovat určité stavební záměry. Dalo by se říct, že kdo je majitelem tohoto strategického pozemku, je i potencionálním majitelem pozemků okolních.“

 

Okolní pozemky vlastní město. Už jste s radnicí jednali ve věci odkoupení dalších pozemků?

„V nejbližší době máme v plánu navštívit jak paní starostku, tak i pana místostarostu a požádat je o odprodej dalších pozemků. Věřím, že cena, kterou bude město požadovat, bude přiměřená. Je to ovšem odvislé od zasíťování těchto pozemků a konečné slovo bude mít město. Počítáme s cenou do jednoho tisíce korun za m². Bez odkupu okolních pozemků by tento malý pozemek neměl pro nás prakticky žádnou cenu. A stejně tak pro město nemají cenu okolní pozemky.“

 

Jaké záměry máte s tímto pozemkem?

„Chceme zde realizovat bytovou výstavbu, která se bude skládat ze tří nebo čtyř menších bloků včetně zastřešeného objektu pro garážová stání. Nejednalo by se v žádném případě o viladomy, plánujeme pouze bytové jednotky ve tří až čtyřpodlažních domech. Zatím máme pouze první studie, ale je možné si z nich udělat přibližnou představu, jak by mohly byty vypadat. Počítáme s výstavbou šedesáti až pětašedesáti bytů různých kategorií, tedy od garsonek až po byty o velikosti sto dvacet m².

Naše firma bude tento projekt financovat pro generálního dodavatele. Jedná se o poměrně vysokou částku, asi sto dvacet miliónů korun. Máme už vytipovány dva nebo tři generální dodavatele, kteří by byli schopni provést komplet celou výstavbu od základů až po kolaudaci prakticky sami, bez jakýchkoliv subdodávek. Tak se celá výstavba nebude zbytečně prodražovat.“

 
 

 
 

 

Nepromítne se vysoká cena odkoupeného pozemku do ceny bytů?

„To v žádném případě. O tuto částku bude bohužel pro nás nižší předpokládaný zisk. Cena bytů by měla být srovnatelná s průměrnou cenou bytové výstavby v této lokalitě. Jde nám o to, aby na tyto byty dosáhl co nejvyšší možný počet žadatelů.“

 

Takže nechystáte nějaké nadstandardní byty?

„Rozhodně ne. Ale vážní zájemci si budou moci vybrat byt a nechat si jej upravit podle svých požadavků. Ty se budou řešit už během výstavby.

Firma SOLID Capital Investments chce tyto byty nabídnout široké škále lidí. Ne pouze těm majetnějším, ale i lidem, kteří na tom zrovna nejsou finančně nejlépe. Nabízíme jim možnost nebankovní hypotéky a může ji dostat prakticky každý, kdo docílil dvaceti let věku. Není nutné prokazovat příjem, stačí jeho prohlášení. Úroky se budou pohybovat od 6,8%, záleží na bonitě klienta.“

 
 

 

Jsou v domech plánovány pouze byty nebo i komerční prostory?

„V přízemí obytných bloků by měly vzniknout komerční prostory, které budou nabídnuty k využití soukromým podnikatelům. Mohou je využít i praktičtí lékaři a vybudovat si zde své ordinace.“

 
 

 

Kdy započnete s výstavbou?

„Teď jsme v období příprav, kdy je nutné odkoupit pozemky, udělat projekty, geologický průzkum, požádat o územní rozhodnutí, předložit studii, vyřídit stavební povolení a další věci. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo začít se stavbou v letních měsících.“

 

V tu dobu už se budou moci hlásit první zájemci?

„Jakmile budeme mít jistotu, že můžeme výstavbou zahájit, pak okamžitě začneme dělat nabídky na odkup jednotlivých bytů. Každý zájemce dostane nabídku, podle které si bude moci vybrat, který byt chce. Závaznou přihlášku na odkup bytu může podat bez jakýchkoliv poplatků předem. Žádné zálohy tedy nebudou, byt si občané zaplatí až po dokončení při předání.“

 

Další krok teď bude na novoměstské radnici. Hodně bude záležet na tom, zda se město s britskou finanční skupinou SOLID Capital Investments dohodne na prodeji a za jakých podmínek. Pokud proběhne vše bez komplikací, mohou se první majitelé začít zabydlovat už koncem roku 2009.