Oko za oko, zub za zub, borovice za borovici

Novoměstští občané se definitivně rozloučili s borovicemi černými, které Vratislavovo náměstí zdobily padesát let.      

 

V současné době byl však jejich zdravotní stav značně neutěšený, navíc některé z nich letošní zima hodně poškodila. Proto zastupitelstvo většinou hlasů rozhodlo stávající dřeviny odstranit a nahradit novými. Ne všichni občané Nového Města na Moravě však sdíleli názor zastupitelů. Důkazem je i petice, ve které někteří z nich vyjádřili svůj nesouhlas.

 

 

Zastupitelstvo však již rozhodlo a stromy, které měly nahradit stávající, byly zakoupeny. V úterý nastal den Dé, který novoměstští patrioti nesli velice těžce. Okolo šesté hodiny ranní padly borovice k zemi. Jak komentoval jeden z přihlížejících, „popravy se vždy konaly za úsvitu“. Oproti očekávání však vše proběhlo relativně klidně. „Na náměstí se objevovaly dva názory. Jedni souhlasili s kácením a oceňovali prosvětlení náměstí a výměnu borovic a druzí naopak nesouhlasili,“ komentuje situaci na Vratislavově náměstí Zdeňka Marková a dodává: „musím říct, že rozumím i lidem, kteří borovice bránili, je to skutečně citlivá záležitost.“

 

 

  

 
 

 
 

  

 

Jaký bude další postup?

„Snažíme se postupovat tak, abychom vzhledem k vegetačnímu období zasadili borovice co nejdříve. Teď už jaro plně propuká na celé Vysočině a také v Novém Městě a tak každý den, kdy stromy budou mimo stanoviště, jim velmi škodí. Jsem přesvědčena o tom, že ještě do konce týdne budou všechny borovice vysázeny. Pak bude následovat osazení litinovými kruhy a na konci příštího týdne by už mělo být náměstí kompletně dořešeno. My bychom se ale poté chtěli zaměřit na mobiliář náměstí a popřemýšlet o změně osvětlení, což by mohlo zajímavým způsobem dokreslit celkovou změnu. To je ale otázka, která bude záležitostí dlouhodobější, osvětlení by se mělo týkat rozpočtu příštího roku. “

 
 

 

Předpokládám, že když jste se rozhodli pro kácení, že už Nové Město obdrželo očekávanou dotaci…

„ To ještě ne. V tomto případě jsme museli požádat o výjimku. Podmínky tohoto dotačního titulu jsou takové, že úprava nesmí být realizována před rozhodnutím. Nicméně právě z důvodu vegetačního období nám řídící orgán povolil výjimku a Ministerstvo životního prostředí ji potvrdilo. Na jejím základě jsme mohli zahájit výměnu dříve, než nám bude oznámen výsledek.“

 

Kdy budete znát výsledek?

„Očekáváme, že bychom jej mohli znát během příštích čtrnácti dnů.“

 

Vraťme se zpět k borovicím. Jak jsou nové stromy vysoké?

„Borovice jsou vysoké tři metry, rozdíl mezi nimi je do desíti centimetrů. Když jsme je vybírali, chodili jsme s metrem a snažili se o stejnou výšku.“

 

 

 
 

 
 

 

Výšku tedy známe, co druh?

„Je to borovice černá, stejně jako jejich předchůdci. V roce 1995 se diskutovalo o tom, co s borovicemi. Dnes, o třináct let později to dokončujeme. Tehdejší stanovisko odborné komise bylo, že by se neměla sázet zpátky borovice černá, protože už tehdy byly stromy napadeny nějakou chorobou. Ale dnes se to posunulo zase dál, bylo nám doporučeno vrátit tam stejný druh za podmínek, že bude dostatečně vyhloubena zem a nahrazena zcela novou hlínou. Pak by neměl, z hlediska zdravotního stavu, nastat žádný problém.“

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Borovice na náměstí byly tak trochu ponechány svému osudu, nikdy o ně nebylo příliš pečováno. Budou mít nové stromy jiný osud?

„Určitě bychom chtěli provádět výchovné řezy. Správnou péčí bychom měli docílit toho, aby se nestalo to, co v předchozích letech - že stromy přerostly a staly se nebezpečnými. Na náměstí je velký pohyb občanů a v jejich těsné blízkosti stojí auta. Ochrana zdraví a života občanů, stejně jako ochrana jejich majetku, byla v této chvíli jedním z klíčových prvků při rozhodování.“

 

I ve středu, kdy se sázely již nové borovice, zněly náměstím dva protichůdné názory. Nesouhlas byl vyjádřen zapálenými svíčkami a dřevěným křížem na „hrobě“ borovic. Ozývaly se však i hlasy pro obnovu. „Rozhodně souhlasím. A myslím, že i Makovský by to pochválil. Po padesáti letech vypadal neudržovaný porost tak, jak vypadal“, říká pan Václav, rodák z Nového Města, který si sázení původních borovic pamatuje.

 

 

  

 

Kromě těchto dvou se objevuje i třetí názor. Otakar Německý, jeden ze zastupitelů, který nehlasoval pro razantní změnu, se nechává slyšet. „Já jsem byl zastáncem variantního řešení číslo dvě, které bohužel nakonec nezískalo podporu. Bylo to řešení po etapách, to znamená vyměnit poškozenou stranu, druhou stranu upravit a za pět let nechat znovu posoudit, zda vyměnit nebo ponechat. Nové borovice mne mile překvapily, ale přesto mám trochu obavy, jak porostou.“

 

Ať už jsou názory novoměstských občanů jakékoliv, náměstí svůj vzhled mění. Nejde však o změnu nikterak zásadní, vyšší borovice byly nahrazeny o trochu menšími, ale zato zdravějšími nástupci. Od příštího týdne se bude centrum Nového Města opět chlubit svou jedinečnou pichlavou okrasou, kterou nemá žádné jiné město v širokém okolí.