Profesor Radovan Lukavský se stal čestným občanem obce Sněžné

Profesor Radovan Lukavský se stal čestným občanem obce Sněžné

Minulý týden ve Sněžném byl ve znamení příprav na páteční slavnostní večer. Na doporučení Rady obce Sněžné a na návrh Klubu seniorů Sněženska a Klubu přátel umění Vysočina se chystalo udělení čestného občanství legendě českého divadla a filmu Radovanu Lukavskému.

V pátek se salónek hotelu Záložna plnil již dlouho před osmnáctou hodinou slavnostně oděnými návštěvníky, kteří chtěli být svědky této neobyčejné události.

Celým večerem provázel předseda místního zemědělského družstva a dlouholetý přítel Radovana Lukavského pan Pavel Švec. V úvodu přivítal všechny přítomné a především pana Lukavského a zavzpomínal na jejich první setkání, které proběhlo před jednadvaceti lety na chalupě malíře Františka Emlera v nedalekém Kuklíku.

Manželé Lukavští trávili dovolené na chaloupce v osadě Ruda nedaleko Čachnova a když byla zahájena činnost v galérii ZD Sněžné, požádal pan Švec Radovana Lukavského o krátké vystoupení. Ten souhlasil a postupně se stával účinkujícím hostem i v dalších galeriích.

Po tomto úvodu přečetl profesor Lukavský úryvek z umělecké prózy Petra Křičky, O Horácku a Horácích. Během jeho přednesu panovalo v sále hrobové ticho a všichni přítomní bez dechu naslouchali.

Následoval dlouhotrvající aplaus, po němž se slova ujala starostka obce Sněžné, paní Anna Havlíková.Ve svém proslovu mimo jiné popřála Radovanu Lukavskému štěstí, zdraví a hodně úspěchů k osmdesátým šestým narozeninám, které oslavil prvního listopadu. Spolu s místostarostou Ing.Karlem Juránkem předala panu profesorovi čestné občanství obce Sněžné a věcný dar, výrobek ze sklářské dílny, jehož autorem byl Jan Beránek.

Pan Lukavský poděkoval za čest, kterou mu prostřednictvím paní starostky projevila obec Sněžné a přiznal se k trémě, která se ho během této slavnostní chvíle zmocnila. Zavzpomínal na své první setkání s Vysočinou, vyznal se z lásky k ní, ocenil její půvab a připomněl slavné osobnosti, které z Vysočiny pocházely nebo s ní byly spjaty svým dílem.

Večer byl ukončen krátkou besedou, během níž host odpovídal na otázky posluchačů. Pořadatelé také připravili pro všechny přítomné malé občerstvení.