Profesor Radovan Lukavský se stal čestným občanem obce Sněžné

Minulý týden ve Sněžném byl ve znamení příprav na páteční slavnostní večer. Na doporučení Rady obce Sněžné a na návrh Klubu seniorů Sněženska a Klubu přátel umění Vysočina se chystalo udělení čestného občanství legendě českého divadla a filmu Radovanu Lukavskému.

V pátek se salónek hotelu Záložna plnil již dlouho před osmnáctou hodinou slavnostně oděnými návštěvníky, kteří chtěli být svědky této neobyčejné události.

Celým večerem provázel předseda místního zemědělského družstva a dlouholetý přítel Radovana Lukavského pan Pavel Švec. V úvodu přivítal všechny přítomné a především pana Lukavského a zavzpomínal na jejich první setkání, které proběhlo před jednadvaceti lety na chalupě malíře Františka Emlera v nedalekém Kuklíku.

Manželé Lukavští trávili dovolené na chaloupce v osadě Ruda nedaleko Čachnova a když byla zahájena činnost v galérii ZD Sněžné, požádal pan Švec Radovana Lukavského o krátké vystoupení. Ten souhlasil a postupně se stával účinkujícím hostem i v dalších galeriích.

Po tomto úvodu přečetl profesor Lukavský úryvek z umělecké prózy Petra Křičky, O Horácku a Horácích. Během jeho přednesu panovalo v sále hrobové ticho a všichni přítomní bez dechu naslouchali.

Následoval dlouhotrvající aplaus, po němž se slova ujala starostka obce Sněžné, paní Anna Havlíková.Ve svém proslovu mimo jiné popřála Radovanu Lukavskému štěstí, zdraví a hodně úspěchů k osmdesátým šestým narozeninám, které oslavil prvního listopadu. Spolu s místostarostou Ing.Karlem Juránkem předala panu profesorovi čestné občanství obce Sněžné a věcný dar, výrobek ze sklářské dílny, jehož autorem byl Jan Beránek.

Pan Lukavský poděkoval za čest, kterou mu prostřednictvím paní starostky projevila obec Sněžné a přiznal se k trémě, která se ho během této slavnostní chvíle zmocnila. Zavzpomínal na své první setkání s Vysočinou, vyznal se z lásky k ní, ocenil její půvab a připomněl slavné osobnosti, které z Vysočiny pocházely nebo s ní byly spjaty svým dílem.

Večer byl ukončen krátkou besedou, během níž host odpovídal na otázky posluchačů. Pořadatelé také připravili pro všechny přítomné malé občerstvení.