Svatý Jan Nepomucký bude znovu navrácen do Jánského údolí

Pátrací akce po ztracené soše sv. Jana Nepomuckého, kterou vyhlásilo město Bystřice nad Pernštejnem, byla úspěšná. Sošku se podařilo najít v jedné zahradě v obci Vír. Byla však do značné míry poničena a tak nemohla být hned navrácena na své původní místo - na skalní ostroh nad říčkou Bystřicí při cestě z Bystřice do Víru.

Sv. Jan Nepomucký stál na stejném místě od roku 1881. V roce 1978 však soška najednou zmizela, nikdo nevěděl kam. Dohady byly různé. Někteří tvrdili, že leží na dně řeky, jiní, že byla uloupena nebo zničena. Objevil se i názor, že skulptura je uschována někde v temných a tajemných částech depozitáře některého muzea.

Konečně byla soška objevena - nebo spíš jen její torzo. V takovém stavu ji nebylo možno na skalní ostroh vrátit. Bystřičtí stáli před rozhodnutím, zda vytvořit sochu zcela novou nebo se pokusit o restauraci stávající. Nakonec byla socha svěřena do rukou odborníka, sochaře a restaurátora a Tomáše Skalíka, který domodeloval chybějící části originálu.


17. května v sedmnáct hodin bude socha sv. Jana Nepomuckého slavnostně odhalena na místě, kde stávala téměř sto let.