Vodu z Radňovic přivedli až na Harusák

Každoroční prověřovací cvičení absolvovalo čtrnáct dobrovolných hasičských sborů z Novoměstska. Jejich úkolem bylo uhasit fiktivní požár na Harusově kopci.

Tisíc dvě stě čtyřicet metrů museli překonat od nádrže v Radňovicích až na vrchol Harusáku. Nezanedbatelnou roli hrálo i převýšení, které bylo sto třicet metrů. Hasiči potřebovali šedesát dva hadic „B“ a šest hasičských stříkaček.

 


Problémy však nastaly i tentokrát. Krajské operační středisko opomnělo informovat petrovské hasiče, takže tento sbor se na místo cvičného zásahu nedostavil. A nedojeli ani dobrovolníci ze Tří Studní a Vlachovic.

Podle velitele okrsku, Jiřího Mrkose, je cílem těchto cvičení hlavně prověřit schopnosti a odbornost dobrovolných hasičů. A jak to všechno vlastně probíhá? „Vše se musí nejdříve předem důkladně připravit a zpracovat. Je potřeba podat námět a propočítat všechny náležitosti – jak je velká plocha požáru, jaká je plocha hašení, počítá se s šířením požáru podle toho, kde a co hoří a podle povětrnostních podmínek. Nesmí se zapomínat spočítat množství vody, které bude pro hašení potřeba dopravit na místo požáru. Ze všech těchto a mnohých dalších informací musíme vycházet.“

Kolik dobrovolných hasičů je v okrsku Nové Město?
„Sedmnáct sborů, to znamená okolo dvě stě padesáti lidí.“

A za jak dlouho se hasiči sjeli na místo?

„Od převzetí SMS dojelo první vozidlo za devět minut. Velice brzy dorazil místní sbor, pochválit bych chtěl i Novou Ves, Jiříkovice nebo Fryšavu. Od vyhlášení poplachu jsme za čtyřicet pět minut dokázali dostat vodu z Radňovic až nahoru na Harusák, což je velice pěkný čas. Pokud by ale opravdu hořelo, určitě bychom byli rychlejší.“

Velitel zásahu, Roman Dobrovolný, připravenost neprofesionálních hasičů pochválil, i když nějaké chyby se samozřejmě vyskytly také. „Operační středisko nahlásilo špatné místo, kam se měly jednotky dostavit. Největší problém je ten, že dobrovolní hasiči nemají stejné dorozumívací prostředky, jako mají profesionálové. Letos poprvé jsme navíc vyzkoušeli svolání hasičů na cvičení pomocí SMS zpráv.

A jednotlivé týmy?

„I jednotlivé týmy udělaly pár chyb. Ale ty si budeme muset vyřešit sami mezi sebou. Výzbroj a výstroj byla u všech jednotek velice dobrá, i když ne stoprocentní. “

Co byste hasičům v tomto směru rozhodně netolerovali?

„Kdyby dojeli nevhodně ustrojeni, třeba v kraťasech a obuti, tím mám na mysli hlavně sandály. Ale tentokrát nikdo v ničem takovém nedorazil.“

 


Harusův kopec patří k hůře přístupným místům. Mají hasiči takové vybavení, aby rychle a úspěšně zvládali uhasit požár na takových místech?

„Třeba vybavení novoměstských hasičů je na poměrně vysoké úrovni. Určitě jsme schopni zasáhnout i v náročnějším terénu. Navíc se můžeme opřít o dobrovolné hasiče.“