Víte kdo vás v lese sleduje?

Možná jste si při vycházkách do lesa všimli, podivně rozrytých míst. Zvlášť v době nedávno skončené houbařské sezóny, kdy jste mnohdy pronikli do jindy nenavštěvovaných lesních zákoutí, není vzácné na taková místa narazit. Teď možná nezasvěcené trochu vylekám, neb vězte, že jste našli místo hodování divokých prasat. Prase divoké je poměrně hojným obyvatelem lesů Žďárských vrchů.

Sem vlo�te příslu�ný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyu�ití této části v�e vyma�te - tedy včetně tohoto textu!