Nový medomet bude sloužit pro výuku dětí

Automatický, čtyřrámkový a nerezový medomet zakoupili novoměstští včelaři pro výuku dětí ve včelařských kroužcích.

„Kraj vypsal grant a nám se tímto způsobem podařilo získat medomety pro naše tři včelařské kroužky“, říká Zdeněk Tatíček ze Základní organizace Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě.


Můžete pro laickou veřejnost trochu přiblížit funkci medometu?

„Medomet pomáhá včelařům získávat med z plástu. Odstředivou silou je vystřikován na stěny válce a postupně stéká dolů. My ho pak můžeme stáčet do připravených nádob.“

Jak vypadaly první medomety?

„Zpočátku se med získával pouze vymačkáváním nebo vykusováním z pláství. Teprve vynález jedné chytré české hlavy, Františka Hrušky, usnadnil tuto namáhavou práci. První medomety byly dřevěné s různou zručností zpracované. Postupně, jak vyspívala technika, byly vyráběny z různých kovů, popřípadě plastů. Nejdříve se točilo klikou a teď už jsou poháněny i elektrikou a dají se naprogramovat tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám včelařů.“


Nemyslíte si, že to začínajícím včelařům moc ulehčujete? Vyzkouší si ještě vůbec ruční vytáčení medu?

„Určitě. Ten původní, klasický medomet, máme stále k dispozici. Pro děti to má vytáčení medu své kouzlo, protože se dokážou o práci při vytáčení více podělit. Jeden získává plástve ze včelstva, druhý je zbavuje včel, třetí odvíčkovává, další chystá plásty do medometu a vytáčí… Všichni členové kroužku se na tom nějak podílí, každý má svůj úkol, mohou se prostřídat a jsou velice spokojeni.“


Kolik máte mladých včelařů?

„Máme tři kroužky, ve kterých vyučujeme asi dvacet adeptů včelaření ve věkovém rozmezí od sedmi do sedmnácti let. Jeden kroužek je přímo v Novém Městě na Moravě, další v Řečici a třetí na Středním odborném učilišti lesnickém.“

Nový medomet by chtěli novoměstští včelaři poprvé veřejnosti představit a předvést na slavnostech Nova Civitas, které se budou konat 27. června. Přímo na Vratislavově náměstí budou vytáčet první letošní med.