Z polních a lesních cest budou nové cyklotrasy

Novoměstsko je významným místem nejen pro zimní sporty. I v jarním, letním a podzimním období zde čeká návštěvníky zajímavé sportovní vyžití.

Tak například letos byly vyznačeny nové cyklotrasy, které navazují na ty stávající. „Byly vytipovány lesní cesty, účelové komunikace a vedlejší cesty, po kterých nejezdí vozidla buď vůbec, nebo pouze minimálně. Tyto cesty, určené pouze pro cyklisty, budou teď označeny. Dodnes se v nich orientovali pouze místní. Kdo přijel odjinud, nevěděl, kde má odbočit a kam cesta vede“, říká Jaroslava Michalcová z Informačního centra Nové Město na Moravě.

Kolik nových tras pro cyklisty připravujete?

„Bude jich dohromady třináct a jejich celková délka je sto kilometrů. Trasy v okrajových částech zasahují až za hranice Novoměstska, protože je nutné, aby slepě nekončily, ale napojily se na ty, které už byly vybudovány dříve.“

Kdo tento projekt financoval?

„Projekt financuje nejvyšší částkou Nové Město na Moravě. Přispěl i Fond Vysočiny a obec Věcov. Jimramov se zavázal v rámci tohoto projektu opravit jednu starou polní cestu, která spojovala obec s Jimramovskými Pavlovicemi.“

Jde o lesní a polní cesty, budou pro cyklisty bezpečné?

„Samozřejmě, že nejsou určeny pro silniční kolo. Ale pro trekkingové a horské kolo vhodné jsou. Každý cyklista by měl mít helmu a jezdit tak, jak dovoluje terén.“

Můžete uvést nějaký příklad nové cyklotrasy?

„Jedna z cest, která bude vyznačena, vede od Devíti skal, od místa, které se jmenuje Brušovec, po asfaltové silničce směrem na Křižánky a dále pak až ke Čtyřem palicím, kde se napojuje na stávající cyklotrasu. Další trasa vede ze Sněžného okolo Líšeňského dvora na Líšnou, dále na Daňkovice, Buchtův kopec, kde je bezvadné stoupání. Lesem se pak sjíždí k povodí Svratky, do místa, kde stojí Kučerův mlýn. Tam je křižovatka dalších tras. Dalším propojením bude například cesta z Fryšavy na Medlov, dále lesem až na Ttři Studně. Tady vede částečně i zeleně značená pěší turistická trasa.“

Nevzniknou tak konflikty mezi pěšími a cyklisty?

„Obě strany musí být ohleduplné a dbát bezpečnosti.“

A bude k těmto novým trasám vydaná i nová mapa?

„Mapa už existuje, dá se zakoupit v Informačním centru Nové Město na Moravě. Jsou v ní vyznačeny jak trasy stávající, tak i ty, co se budou značit a i další, doporučené.“