Poznejte s Vodomilem Zubří zemi (zastavení jedenácté)

Poznejte s Vodomilem Zubří zemi (zastavení jedenácté)

Zubří země, to není jenom přítomnost, ale také historie. A ani na ni Vodomil nezapomíná. Na tomto jedenáctém zastavení se mu podařilo spojit turistiku s poučením a zábavou v jedno.  

Tak nejdříve turistika. Půjdete cestou necestou, až dojdete na zříceninu hradu Zubštejn nedaleko Pivonic. Nachází se v nadmořské výšce 688 metrů nad mořem a dovede vás k ní modrá turistická značka.

 

Poučení – vznik hradu je datován do třináctého století. Nejprve se jmenoval Lapis neboli Kámen, pak Zuberstein, později Zubstein. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1348. Tehdy prodal Jimram z Kamene se syny Filipem, Vojtěchem, Atlušem a Unšem Jaškovi z Boskovic a jeho bratru Benešovi všechno zboží náležející ke Kameni. V roce 1446 se Zubštejn dostal definitivně do rukou Pernštejnů. A od roku 1596 už je hrad označován jako pustý. V tomto stavu jej najdete i dnes.

 


 


 



Zábava – jestliže se na zříceninu kamenného hradu dostanete koncem měsíce července, můžete mít štěstí a zažít zde pravou středověkou bitvu. Rytíři bez bázně a hany, odění v železném brnění, budou bojovat na život a na smrt. Scénář je vždy stejný. Jakub Mstivoj ze Zálešic unese krásnou pannu Liběnu z Velhartic, schovanku Markraběte moravského, a uvězní ji na hradě Zubštejně. Markrabě moravský si to samozřejmě nenechá líbit a tak spolu s vojsky českého krále a rytíři kříže zaútočí na hrad, aby získal pannu Liběnu zpět. Hrad pod náporem jeho vojska padne, vladyka Mstivoj je zajat a jeho zlý skutek po zásluze potrestán. Krásná schovanka je zachráněna a v pořádku vrácena svému poručníkovi.

 


Pokud se vám nepoštěstí dostat se na Zubštejn právě v době bitvy, nezoufejte. Na tomto místě je krásně kdykoliv. Stačí jen zavřít oči a zapojit fantazii. A když oči zase otevřete, jistojistě zahlédnete mezi kamenným zdivem vlát bílý závoj hradní paní a v dálce uslyšíte kovový třesk zbraní.