„Svatopluk“ má už sto šedesát let

„Svatopluk“ má už sto šedesát let

Žďárský pěvecký sbor, který je jeden z nejstarších spolků v České republice, oslaví letos už neuvěřitelných sto šedesát let od svého založení.   

 

Původně čtenářský spolek vznikl v roce 1848 díky aktivitě MUDr. Josefa Ehrenbergera. Literární nadšenci se scházeli u obchodníka Pluhaře, který z vlastní iniciativy předplatil knihovnu Matice české. Na Nový rok 1949 se sešlo dvacet tři zakládajících členů, aby schválili stanovy nového čtenářského spolku nazvaného „Slovanský spolek žďárský“. Jejich činnost spočívala převážně v národním a občanském vzdělávání.

 


Stanovy byly předloženy žďárskému magistrátu ke schválení 1. dubna 1949, ale o rok později už byla činnost spolku moravským místodržitelstvím zastavena. Zatím však jeho členové stačili nashromáždit 266 svazků, 24 map a 25 obrazů. Vše bylo prodáno ve veřejné dražbě jednomu ze zakládajících členů Janu Pluhařovi s tím, že v případě obnovení spolku bude majetek opět vykoupen.

 


 Spolek byl znovu povolen až v roce 1862, ale musel omezit vzdělávací činnost, povolena byla pouze činnost osvětová. Jméno „Svatopluk“, podle proslulého velkomoravského knížete, který podle pověsti vyzýval své tři syny ke svornosti, přijal spolek v roce 1868. Pěvecký sbor byl u něj zřízen o dvanáct let později. Osvětová činnost pomalu ustupovala do pozadí a z původního čtenářského spolku se postupně stal pěvecký. Tím zůstal dodnes.

 


Pokud by vás zajímaly další informace o dějinách a současnosti tohoto legendárního spolku, bylo by nejlépe vypravit se do Žďáru nad Sázavou, do budovy Regionálního muzea, kde se koná zajímavá výstava, provázející sto šedesátiletou historií spolku krok za krokem.

 


A v neděli, 8. června, v 19 hodin, se „Pěvecký sbor Svatopluk“ osobně představí v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou.