NOVA CIVITAS

NOVA CIVITAS aneb slavnosti města spojené s řemeslným jarmarkem - pátek - 27. 6. - od 9 hodin. (V Horáckém muzeu ukázka řemesel, vstup zdarma.)