Židovský hřbitov u Dřevíkova

Jako malý příspěvek k Evropskému dni židovské kultury, který připadá na 7 září přinášíme typ na výlet k jedné z mála židovských památek, které se dochovaly na území, kterým se tento internetový magazín zabývá.

Informace k článku Podrobna mapa 50kB
(výřez z map serveru Atlas)
Externí www odkazy
Stránky obce Vysočina - Dřevíkov

Obec Dřevíkov leží v severozápadním cípu CHKO Žďárské vrchy asi 7 km západně od Hlinska. Obcí Dřevíkovem každoročně projede tisíce návštěvníků jedné z největších atrakcí regionu – skanzenu Veselý Kopec. Mnoho z nich si také projde Dřevíkovskou náves, kde se zachovaly původní roubené stavby ze 16. století a která je součástí souboru lidových staveb Vysočina.

Vývoj obce však také významně poznamenalo židovská kolonizace na počátku 18. století, která trvala dvě století. Z této doby zůstala v obci zachována původní zděná patrová zástavba v tzv. židovské uličce. Najdeme zde objekty bývalé vinopalny a draslovny, školy a synagogy, která se nacházela v domě č.p. 43.

My se však vydáme za další památkou židovského osídlení, díky blízkosti skanzenu, možná trochu opomíjenou. Je jí židovský hřbitov ležící asi půl kilometru severně od obce.
Klenutý vchod do hřbitova je patrný ze silnice Dřevíkov – Svobodné Hamry.
Hřbitov zbudovaný v polovině 18. století byl původně obehnán roubením, později po rozšíření byla postavena kolem hřbitova kamenná zeď a byl postaven zmíněný klenutý vchod, který zároveň sloužil jako úkryt pohřebního vozu.

Nejstarší náhrobní kámen, který se dá alespoň částečně přečíst pochází z roku 1748 a lze na něm přečíst: „KM“R / ctěný náš učitel rabí / jidl, syn KHR“R / váženého pána rabího / Moše , T“B/ staršího kraje / dne 7. šabatu roku, 508 (7. ledna 1748)

Na nejstarším zcela čitelném náhrobku pak můžeme číst:
„Zde je pohřben muž čestný a přímý, jenž všechny své skutky činil v poctivosti. Ašer syn Jicchaka blahé paměti zemřel a byl pochován ve středu 28. Ijjáru 520 (14. května 1760), -běda mu.
Nechť je jeho duše spojena ve svazku živých.

Po druhé světové válce byla na náhrobky doplněna jména těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1983. Dodnes se sem však chodí klanět potomci památce svých předků o čemž svědčí kamínky položené na náhrobky.

Fotogalerie k článku o Židovském hřbitovu u Dřevíkova (fotogalerie se otevře v novém okně)

Dřevíkovský hřbitov

Pohled do světa živých

Symbióza

Pohled na hřbitov