Vítězem soutěže „Strom Žďárských vrchů“ je Lukasova lípa

Vítězem soutěže „Strom Žďárských vrchů“ je Lukasova lípa

Celkem jeden tisíc pět set čtyřicet osm hlasů dostala Lukasova lípa, známá také pod názvem „Zpívající“. Snad nejznámější strom Vysočiny, jehož potomci byli vysazeni i na pražském Vyšehradě, získal opět prvenství.

Celkem bylo do soutěže zařazeno jeden tisíc devět set pět platných hlasů. A jak dopadli ostatní soutěžící? Na druhém místě skončila lípa u kapličky v Polničce, třetí příčka patří lípě u kostela ve Žďáru nad Sázavou. Solitérní třešeň u Hlinska získala bramborovou medaili. Za ní se řadí lipové stromořadí v Novém Městě na Moravě, solitérní buk s dutinou na Vříšti, dub na Čertovině, dub na Jeníkovském kopci a solitérní hrušeň u Vortové.  A nakonec lípy u hřbitova ve Svatém Mikuláši, které s osmi hlasy skončily na místě desátém.

Ale ať už dopadla soutěž jakkoliv, důležité je, že znovu probudila zájem člověka o krajinu a o přírodu vůbec. A aktivity ochránců přírody v tomto směru rozhodně nekončí. Do konce roku ještě chtějí vydat leták připomínající památné stromy Žďárských vrchů a připravit putovní výstavku se stejným zaměřením.

Avšak na další ročník soutěže „Strom Žďárských vrchů“ si budete muset ještě dva roky počkat. Je plánovaný na rok 2010. Tehdy totiž uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy (25.5.1970).