V Petrovicích se slavilo dva dny

V Petrovicích se slavilo dva dny

Sobotní setkání rodáků vystřídala v neděli oslava sto desátého výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích. Dvoudenní maraton zvládli petrovičtí na jedničku.

Obec Petrovice leží na vysočině v dolíku mezi kopci dva kilometry jižně od Nového Města na Moravě. Pod vesničkou protéká říčka Bobrůvka, která má tři prameny. Dva z nich vytékají z protilehlých stran novoměstského lesa zvaného Ochoza, třetí tvoří potok jménem Bezděčka. Ten pramení v lesích jižně od obce Studnice.

Kdy byly Petrovice založeny, není známo. Jisté ale je, že v roce 1397 vznikl spor mezi novoměstským plebánem Damiánem a žďárským klášterem o desátky z osady Petrowicz. Farář nepředložil žádné důkazy, a proto spor prohrál. Z této písemné zprávy lze usuzovat, že osada povstala až po smrti Bočka z Obřan (1255), zakladatele Nového Města na Moravě, tehdy ještě Bočkonova. Její vznik je proto možné spojovat až s následujícími majiteli Nového Města, tedy s pány z Lipého.

 V současnosti mají Petrovice okolo dvou set stálých obyvatel a spadají pod správu Nového Města na Moravě. Setkání rodáků se zde konalo poprvé a snad ne naposled.

 


Neděle patřila jednoznačně hasičům. Šestnáct okolních sborů přijelo pozdravit oslavence z Petrovic. Zdejší SDH byl založen 16. ledna 1898. Ustavující schůze se konala v místnosti pana Josefa Petra č. p. 11 ve 14 hodin. Člen zřizujícího výboru František Šír -mlynář, v Petrovicích přivítal přítomné a představil shromáždění velectěné hosty „Antonína Vodičku - velitele hasičského sboru v Novém Městě na Moravě, p. Karla Sáblíka - velitele hasičského sboru ve Slavkovicích a jednatele Župní hasičské jednoty p. Miloslava Čejku – vrchního trubače sboru v Novém Městě.“ Tehdy se přihlásilo třicet čtyři členů a v době svého založení pořídil sbor jednu čtyřkolovou sací stříkačku dvouproudní a jednu přenosnou stříkačku bez sacího stroje v úhrnné ceně 900 zl.

 Založení Sboru dobrovolných hasičů bylo pro obec významné i z jiných důvodů, než jen jako prevence a ochrana před přírodními živly. Je to vlastně jediný spolek v Petrovicích, který vždy s nadhledem překonal všechny překážky, ať už názorové, či politické a stále dál a dál vyvíjel svou činnost. Navíc byl i nositelem kultury v obci. Divadelní představení, výlety či zábavy – to vše vznikalo pod taktovkou místních hasičů.

 
Také sobotních a nedělních oslav se zhostili petrovičtí se ctí. 611 let od první písemné zmínky o obci, 110 let od založení SDH a 11 let od založení Sportovního klubu PPP Petrovice – to už jsou přece pádné důvody k důkladným oslavám!