Brněnské pohodové rádio začíná vysílat ve Žďárských vrších

Brněnské pohodové rádio začíná vysílat ve Žďárských vrších

Rádio Petrov, pro své posluchače známé jako „Brněnské pohodové rádio“, zahájilo své vysílání i na Žďársku. Od roku 2002, kdy se od 1. ledna začala psát historie tohoto rádia, je bylo možné naladit na frekvenci 103,4FM. Od 28. července letošního roku nově i na 98FM.

Za přítomnosti ředitele Rádia Petrov, Pavla Kašpara, slavnostně přestřihla „startovní“ pásku místostarostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová, která je podle svých slov jejich pravidelnou posluchačkou. „Rádio Petrov poslouchám zvláště na cestách. Je to odpočinkové rádio naší generace. Když budu chtít vysloveně tvrdé zpravodajství, tak budu asi hledat na jiné stanici, stejně tak jako dopravní informace. Tohle rádio je pohodové a tak když potřebuji klid za volantem, naladím si jejich stanici. Stresu mám kolem sebe stále dost a hudba, kterou Rádio Petrov vysílá, je pro mne velice uklidňující. Kromě toho mě zajímá i zpravodajství z Brna, ať chceme nebo nechceme, regiony jsou propojeny a stále budou.“

 Ředitel Rádia Petrov, Pavel Kašpar, slibuje žďárským posluchačům kromě spousty skvělé muziky i zájem o ně samotné. „Přicházíme sem hlavně z toho důvodu, že chceme posluchačům nabídnout nejen už úspěšný formát Rádia Petrov, ale rádi bychom zmapovali i tuto oblast, která se nám z našeho pohledu zdála trochu upozaděná stran informací. Frekvence 98, jenž pokryje Žďár a přilehlé okolí, skýtá oblast velice atraktivní jak pro místní, tak i pro lidi, kteří do tohoto regionu přijíždí. A vzhledem k tomu, že neexistuje pravidelná rubrika, která by se Žďársku věnovala, chceme zřídit na vlnách Rádia Petrov hodinový blok zpravodajství ze Žďárska. Kromě toho informace, které průběžně sbíráme prostřednictvím naší redakce, zařazujeme do vysílání na obou frekvencích.“

 

 

Vy jste ve svém úvodním slově zmínil, že vaše rádio je zaměřené na posluchače od třiceti pěti let nahoru. Máte pocit, že na Žďársku takovéto rádio chybělo?

„My už od vzniku našeho rádia cizelujeme model, se kterým jsme přišli na trh a který se setkal s příznivým ohlasem. Nabízíme náš úspěšný hudební model dotvořený kultivovaným projevem moderátorů s pečlivým výběrem pro jejich jednotlivé hlasy. To bychom chtěli podpořit především vlastním zpravodajstvím, na kterém je projekt Rádia Petrov ve Žďáře nad Sázavou také postaven. Naše cílová skupina, které se především věnujeme, je od pětatřiceti do padesáti let. Nicméně nechceme zapomínat ani na posluchače starší nebo mladší. A věříme tomu, že svým přívětivým a pohodovým přístupem najdeme posluchače a příznivce i tady u vás.“

 


Zmínil jste také, že si vaši posluchači vybírají i muziku. O jaké skladby je největší zájem?
„Největší zájem v „Písničkách na přání“, které na frekvencích, ať už žďárské nebo brněnské, uslyšíte, je paradoxně především o českou muziku. I když se setkáte s názory, že se jedná o hity už tisíckrát slyšené, tak mezi našimi posluchači je o ně stále velký zájem. Je to možná i trochu dáno jazykovou bariérou, která u posluchačů naší cílové skupiny vznikla. Před rokem 89 motivace pro studium jazyků nebyla příliš veliká, a když to řeknu zjednodušeně, vítězí tu i možnost si určitou písničku i zazpívat. Tím, že ji znají a mají ji rádi, tak se k ní stále vrací. Česká scéna byla u nás od začátku na prvním místě. A s tím bychom chtěli pracovat i dál, protože českých interpretů, o které je zájem, je velká spousta a české písničky na trhu rozhodně své místo mají. A jsou i prvkem nejžádanějším. Nejvíce si posluchači volají o evergreeny let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých.“

S novým rádiem určitě přichází i noví moderátoři…
„Žďárská redakce je od dnešního dne tvořena dvěma novými hlasy. Je to Veronika Klapačová a Michaela Mráčková, které budou posluchači slýchat na obou frekvencích a zpravodajských blocích. Obě budou nejen informace natáčet a sbírat, ale také číst. Do tohoto regionu jsme šli s tím, že najdeme odborníky odtud. To hlavně z toho důvodu, že region už dobře znají a vědí, na koho se obrátit.“

 


Máte dojem, že se nějak liší posluchač velkého města, tedy Brna, od posluchačů menších měst a vesniček?
„Už před tím, než jsme přišli do Žďáru, jsme pokrývali nejen Brno samotné, ale i přilehlá menší města a vesničky. Troufám si říct, že známe i drobně odlišnou mentalitu lidí, kteří žijí spíše v malém kolektivu, více o sobě vědí a tím pádem se i více sžívají s naším rádiem. Rádio Petrov je rádiem domáckého charakteru a mělo by být pro své posluchače přítelem a společníkem. Neklademe si za cíl zahrnout své posluchače přemírou nejrůznějších pořadů, ale být příjemným společníkem, se kterým jim bude dobře. Mapujeme neustále jejich pocity a zájmy a přizpůsobujeme jim i hudební profil a vůbec celý charakter vysílání. Domnívám se, že posluchač ve velkém městě možná bude v něčem odlišný, ale rozhodně nevyžaduje jiný servis než ten, který žije mimo město. Snažíme se na všechny nahlížet naprosto stejným, rovnocenným způsobem, protože jsou pro nás všichni důležití.“