Bezvýznamná ulička s vlastním erbem

Bezvýznamná ulička s vlastním erbem

V novoměstské Svatojánské uličce bydleli odpradávna faktoři. Denně chodili s plnými ranci do města. Když je z okna viděli sousedé, volali“ „Zas ranec!“ A toto zvolání se natolik ujalo, že oné části Nového Města, odkud faktoři pocházeli, dodnes neřekne nikdo jinak než - Zasranec.  

Zasranečtí jsou ale na toto na první pohled hanlivé pojmenování hrdí. A nejen na ně, ale i na svou uličku, kdysi Svatojánskou, dnes už pouze Jánskou.

Mezi zdejšími sousedy, kterým bezesporu nechybí smysl pro humor, vznikla myšlenka zviditelnit nějakým způsobem tuto část města a připomenout všem její historii. A od slov nebylo daleko k činům. „Řekli jsme si, že dříve mívali erby šlechtici, později také města, tak proč by v jednadvacátém století nemohla mít svůj erb jedna malá, bezvýznamná ulička“, odůvodňuje kolektivní dílo sousedů Ing. Václav Krauer.

 

 

Erb Svatojánské uličky je už na světě. Je rozdělen na čtyři části, vlevo nahoře jsou zobrazeny tři kříže připomínající ty, které se dodnes tyčí nad městem. O dolní polovinu se rovným dílem dělí pivní půllitr, jenž upozorňuje na místní hostinec zvaný „Za vodou“ a svatý Jan Nepomucký, jemuž je zasvěcena zdejší kaplička. Po něm také získala ulice své první jméno. Pravá horní čtvrtina patří ranečku na holi, nad kterým nechybí ani písmena ZAS. Kartuš, neboli ozdobné orámování, byla převzata ze znaku Nového Města na Moravě.

 
  Smaltované tabule se znakem ukazují jak začátek, tak i konec ulice Jánské. Všímavý kolemjdoucí zde napočítá pouhých dvacet pět čísel popisných, z nichž jedna pětina vypadá stejně jako v době svého vzniku. Kromě obytných domů je zde již zmíněná kaplička sv. Jana Nepomuckého. Nese letopočet 1810, takže za dva roky bude slavit úctyhodné, dvousetleté narozeniny. A právě v roce 2010 se bude v Novém Městě na Moravě konat setkání Nových Měst z celé Evropy. Této slavnosti se zcela jistě zúčastní celé město a chybět nebudou ani obyvatelé Zasrance. Však už se pilně připravují, umístění erbů byl jejich první počin.