Záchrana tří ledňáčků trvala několik hodin

Záchrana tří ledňáčků trvala několik hodin

Ledňáček říční je nepřehlédnutelný ptáček. I když je poměrně malý, jeho jasně zářivá, tyrkysová modř okamžitě každému prozradí, s kým má tu čest.  

Ledňáčci se zdržují především na tekoucích vodách, ve Žďárských vrších je jejich domovem hlavně Sázava, Svratka, Oslava a jejich přítoky. Nepřáteli těchto nápadných ptáčků jsou kromě živých predátorů i zima a mráz. Díky předešlým dvěma mírným zimám se ale jejich zdejší populace k velké radosti ochranářů zvýšila.

 

V letošním roce monitorovali pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy celkem deset hnízdních lokalit ledňáčků. Jedna z nich se nachází na říčce Chrudimce. Právě teď zde probíhá třetí hnízdění, což je poměrně neobvyklé. Zdejší hnízdní nora je ale jen 1,6m nad hladinou říčky. To se tamějším ptačím „miminkům“ málem stalo osudným.

 


 

 


 

  

Povodí Labe, stejně jako v jiných letech, provádělo zkoušku průtočnosti řek. Množství vody, které má simulovat stav ohrožení při povodni, bylo ale tak veliké, že by mláďata v hnízdě nepřežila. Obavy ochranářů se potvrdily. „ Ve tři čtvrtě na jedenáct jsme došli k názoru, že bude nutné mláďata odebrat a hnízdní noru uzavřít,“ popisuje sled událostí Jaromír Čejka. „Čekali jsme na kulminaci, která přišla před pátou hodinou odpolední. Rodiče mláďat po celou dobu poletovali kolem. Kalná voda vystoupala více než deset centimetrů nad povrch hnízdní nory. Pak začala pomalu opadávat a okolo sedmé hodiny jsme mohli ledňáčky vrátit.“

 

foto: CHKO