Len a konopí?

Len a konopí?

Andulka konopí močila, žabka jí do kapsy skočila. Na druhý den, močila len, žabka jí z kapsičky skočila ven.

 

Tuto známou lidovou písničku se děti ve škole občas ještě učí, ale málokdo z nich ví, o čem vlastně zpívá. Modrá lněná políčka, tak charakteristická pro chudé Horácko, už známe jen z obrázků a také konopí pomalu vymizelo. Dnešní děti znají konopí pouze jako halucinogenní látku a málokteré napadne, že dříve se tato plodina pěstovala ze zcela odlišných důvodů.

Len je jednoletá rostlina z čeledi lnovitých, která nám poskytuje hlavně lýková vlákna. Rozeznáváme len přadný, olejnopřadný a olejný. Lněná vlákna mají krémově bílou barvu, jsou lesklá a velmi pevná. Uvádí se, že jsou dokonce třikrát pevnější než bavlna. Velmi dobře pohlcují vlhkost a bez problémů odolávají hnilobě.

Plocha oseta lnem v Čechách klesala úměrně s jeho výkupní cenou. V roce 1887 byl len pěstován na 47 tisíci hektarech, v roce 1905 už jenom na 23 tisících hektarech. V roce 2006 to už byly pouhé necelé tři tisíce hektarů. Protože se tato plodina dala poměrně úspěšně pěstovat i v oblastech s méně úrodnou půdou a horšími klimatickými podmínkami, nevyhnula se ani Vysočině. V roce 1907 se na Novoměstsku pěstoval len dokonce na více než tisíci hektarech. Na Jihlavsku byly naopak lnem osety jenom dvě stovky hektarů.

Konopí je dvoudomá rostlina z čeledi konopnatých. Na rozdíl od rostlin z východu, tedy indického konopí obsahujícího psychotropní látky je u nás pěstované konopí (seté) až čtyři metry vysoké a obsah psychotropních látek v těchto rostlinách je velmi nízký. Mnohdy se v těchto rostlinách vůbec nevyskytují. Technická vlákna z konopí setého jsou velmi pevná, odolná proti vodě i povětrnostním podmínkám. Správným močením získává konopí hedvábný lesk. Pro svou odolnost a pevnost se konopná vlákna používají na výrobu provazů, lan, popruhů, hadic a koberců. Tato plodina je důležitá i pro papírenský a automobilový průmysl a čím dál častěji se v poslední době objevuje i v kosmetice.

Od roku 1999, kdy vstoupil v platnost zákon o návykových látkách, má každý pěstitel konopí ohlašovací povinnost. Pokuta za její nesplnění popřípadě uvedení nepravdivých údajů se může vyšplhat až do výše jednoho miliónu korun. I když v současné době poskytuje EU dotace na pěstování lnu i konopí, vynaložené náklady zřejmě stále nestojí pěstitelům za to, aby se zabývali těmito kdysi tak běžnými plodinami. Přesto jsou tyto rostliny označovány jako ekologické a recyklovatelné a podle některých odborníků by jejich „velká chvíle“ mohla ještě přijít.