Zubštejn atraktivnější

Zubštejn atraktivnější

Zřícenina hradu Zubštejna u Pivonic na Bystřicku má nové lákadlo pro turisty. Díky dotace z ROPu bude nejen částečně opravena, ale přibudou tu také repliky historických obléhacích strojů.

To ale podle místostarosty Bystřice nad Pernštejnem Josefa Vojty je pouhý začátek úprav hradu Zubštejna: „Máme i další plány. Chtěli bychom tu vybudovat středověkou historickou vesnici na volném prostranství. Bohužel zatím nemůžeme žádat o dotaci, protože není vytvořen územní plán obce Pivonice, do jejíhož katastru zřícenina padá. Nicméně už připravujeme studii a projekt pro územní rozhodnutí a tuto myšlenku konzultujeme s památkovým ústavem. Takže jestli to všechno dobře půjde, tak na jaře příštího roku bychom rádi schválili nový územní plán a poté bychom chtěli žádat o dotaci na tuto středověkou vesnici.“

Středověká vesnice je ale zatím pouze snem budoucnosti. Co se však připravuje už nyní, jsou stavební úpravy jako například statické zajištění a vybudování nového přístupu a už zmiňované obléhací stroje. Ty jsou dílem tesařského mistra Jiřího Schneidera: „Všechno je to z tesaných trámů a spojované víceméně dřevěnými kolíky. Čtrnácté století už je hodně daleko a tak si občas pomáháme něčím z naší doby. Budou tu tři stroje – torzní prak, dobývací věž a vrhačka. Všechny jsou dělané ve skutečné velikosti. Největší z nich – obléhací věž - má základovou plochu 4x5m a je 9m vysoká. Stroje z bezpečnostních důvodů nebudou funkčí, budou to víceméně kulisy.“ Tesařský mistr i s pomocníky pracoval na těchto replikách více než dva měsíce. Stroje, kromě obléhací věže, nebudou pevně ukotveny. Věž bude navíc opatřena žebříky a zábradlím, ale vstup pro návštěvníky zde bude pouze na vlastní nebezpečí.

Obléhací stroje by měly být dokončeny v průběhu měsíce září. Historikové nejsou tímto řešením příliš nadšeni, zato laická veřejnost jásá. Zbytky zdiva jsou sice poměrně fotogenické, ale zbraně jsou daleko atraktivnější.