podzimní seminář

Podzimní seminář pro veřejnost na téma   Bystřicko - památky, krajina a trvale udržitelný rozvoj. Pořádá NPÚ Telč - 30. 10. od 10.00 do 18.00 hodin, v Kulturním domě Bystřice nad Pernštejnem