Pexeso Žďárských vrchů

Pexeso Žďárských vrchů

S pexesy coby propagačním materiálem se letos doslova roztrhl pytel. Jedno z nejkrásnějších vydala Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Žďár nad Sázavou spolu se Správou CHKO Žďárské vrchy.

Cenné přírodní lokality, lidová architektura, památné stromy a nejrůznější rostlinné a živočišné druhy najdete na čtyřiašedesáti obrázcích. „Pexeso je zaměřeno především na přírodní část Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,“ říká Šárka Bystřická ze ZO ČSOP a dodává: „je k dostání v Ekologickém informačním centru na Krátké, případě na Správě CHKO, ale je možné požádat i o zaslání a my jej pošleme na danou adresu.“

 

Stolní hra slouží ochranářům i jako odměna pro děti, které se účastní různých exkurzí a soutěží pořádaných CHKO. Vyšla v omezeném nákladu dvou tisíc kusů a pro zájemce je vydávána zdarma.