Novela zákona o ochraně přírody přinese zpřísnění i zjednodušení

Novela zákona o ochraně přírody přinese zpřísnění i zjednodušení

Sedmnáctého září letošního roku schválila vláda návrh novely zákona o ochraně přírody, předložený ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem.  

Novela zákona přináší dvě výrazné změny. První z nich je zpřísnění týkající se kácení stromořadí podél silnic a železničních tratí. Podle Jaromíra Čejky ze Správy CHKO Žďárské vrchy jde nepochybně o reakci na události z loňského roku. „Tehdy docházelo k velkým excesům ke škodě krajiny. Zejména aleje jsou významnými krajinotvornými prvky. Na jedné straně se vynakládají nemalé prostředky na výsadbu a intenzivní ozeleňování krajiny a na straně druhé byla již existující stromořadí nemilosrdně ničena.“

Doposud stačilo k vykácení stromořadí pouze oznámení správce komunikace. Nově bude potřeba absolvovat povolovací řízení na obecních a městských úřadech po dohodě se silničním nebo železničním úřadem.

Novela kromě zpřísnění přináší i zjednodušení administrativy. „Dojde k tomu, po čem se dlouhodobě volá. Kompetence jednotlivých orgánů státní správy se přerozdělí, skončí udělování výjimek vládou a tato pravomoc přejde na správy národních parků, chráněných krajinných oblastí a na krajské úřady,“ sdělil Jaromír Čejka. Další výhodou by byla i snadnější dostupnost a jednodušší orientace pro žadatele a úspora nákladů pro veřejné rozpočty.

„Hodláme podrobně sledovat vývoj dalšího schvalovacího procesu, protože nás zajímá, které části novely se budou týkat právě chráněných krajinných oblastí. Zatím není zcela jasné, které kompetence budeme mít my a které přejdou na krajské úřady. Mnohé z kompetencí by se měly svěřit do rukou odborníků a neměly by o nich rozhodovat jiné úřady,“ říká mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.