Nový hraniční kámen bude dílem Michala Olšiaka

Nový hraniční kámen bude dílem Michala Olšiaka

Pro zatraktivnění lokality a zvýšení cestovního ruchu se rozhodli žďárští radní uvolnit v příštím roce dvě stě padesát tisíc korun na umístění nového hraničního kámen mezi Čechami a Moravou.  

Jeho autorem by se měl stát místní umělec Michal Olšiak, který rozhodně není v tomto regionu neznámý. Olšiakovy betonové skulptury Mamlas u Žďáru, Sova u Sykovce, Mamut u Rozštípené skály, Rak v Račíně, Hroch ve Škrdlovicích nebo Hamroň a Kůň u Hamrů jsou mezi domácími i turisty velice populární.

 

Radnice se rozhodla přistoupit k označení zemské hranice na popud žďárského občana Josefa Růžičky. Trochuproblematické bylo nalezení místa, kam by měl být hraniční kámen umístěn. Vzhledem k tomu, že se Žďár nad Sázavou nachází v ochranném pásmu památky UNESCO Zelené hory, bylo nutné respektovat i stanovisko památkářů. Nakonec se jako nejvhodnější jeví lokalita u Pilského rybníku v těsné blízkosti cyklistické stezky, která už je za ochrannou zónou.  

„Protože jde o hranici, čili seriózní záležitost, měl by být jako materiál zvolen pískovec a ne beton. Jsou zatím dvě varianty, jak by měl hraniční kámen vypadat. Podle jedné z nich by měl mít třímetrový obelisk z moravské strany vytesaný reliéf orlice, ze strany české reliéf lva,“ informuje starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta.  Tato varianta je dle jeho mínění levnější a měla by radnici stát do sto padesáti tisíc korun. Druhá, dražší alternativa, zahrnuje jak hraniční kámen, tak i samostatné sochy moravské orlice a českého lva.

Poblíž Žďáru nad Sázavou už jsou umístěny dva hraniční kameny. Jeden pochází z roku 1876, je kulturní památkou a nachází se nedaleko Stržanova. Podle památkářů by v jeho těsné blízkosti rozhodně nemělo být umístěno žádné odpočívadlo ani jakýkoliv další, duplicitní kámen.  

Druhý hraniční kámen se skrývá v lese Vápenice za Pilským rybníkem. Dílo Michala Olšiaka by se mělo objevit v místě vzdáleném přibližně šest set metrů vzdušnou čarou od kamene stržanovského, což je pro památkáře přijatelné.

Nový hraniční kámen u Pilského rybníka by měl být vztyčen už v příštím roce. „Byli bychom rádi, kdyby byl umístěn ještě před začátkem turistické sezóny a jeho součástí by mělo být i odpočívadlo s posezením,“ doufá Jaromír Brychta.