Zubštejn čekají dvě etapy oprav

Zubštejn čekají dvě etapy oprav

Oblíbená zřícenina hradu Zubštejn, která se nachází v blízkosti obce Pivonice, bude pro svou další existenci potřebovat hned několik stavebních zásahů a úprav.

„V první etapě, která je rozfázovaná do tří let, bude nutné udělat statické zajištění. Některé konstrukce jsou rozvolněné a navíc je potřeba dokončit opravu východní strany. Naléhavé budou i odvody vody, které zde zatím chybí,“ objasňuje stávající situaci vedoucí Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem PhDr. Vladimír Cisár.

 

Budou se změny týkat i přístupové cesty?

„Měly by být znovu postaveny mosty, které tady už v minulosti byly. Ty se podle mého názoru stanou velmi atraktivní pro návštěvníky. Takto se změní i přístupová cesta, její začátek bude na louce vedle zříceniny, nebude se chodit odspodu jako doposud. Nová přístupová cesta bude vůči Zubštejnu i šetrnější, jeho zdi zůstanou ušetřeny.“

 

Přinese první etapa ještě nějaké změny?

„Stavební už ne, ale pro zatraktivnění zříceniny hradu zde budou umístěny jednak informační cedule, model Zubštejna a v neposlední řadě také napodobeniny středověkých obléhacích zbraní a strojů. Například obléhací věže, které zde pro odborníky budou působit poněkud nepatřičně, jelikož byly používány především pro dobývání městských hradeb. Ale běžní návštěvníci budou určitě nadšeni.“

 

   

 Zajímavá je ale i druhá etapa obnovy Zubštejna…

„Ta by na tu první měla bezprostředně navázat. Naše představa je vybudovat zde archeologický skanzen, z tohoto důvodu jsme se byli podívat i v Modré u Velehradu. Tam se zaměřili na období Velké Moravy, u nás by naopak šlo o řemeslnické podhradí. Časově bychom je chtěli zasadit do 14. a 15. století, tedy do období existence hradu.“

 

Co si máme představit pod pojmem řemeslnické předhradí?

„Jednoduché srubové stavby z tesaných trámů, konkrétně repliky řemeslnických dílen. Mohla by tu být kovárna, svou dílnu by tu měl i hrnčíř, jinde by se prováděly tavby nebo dělaly milíře. Kdyby se to ujalo, pak by se dala provést i jakási srubová nástavba, kde by pak mohla vzniknout třeba restaurace. Šlo by však pouze o sezónní záležitost. V žádném případě ale nechceme, aby se z toho stala ryze komerční záležitost. Tím bychom určitě ztratili spoustu návštěvníků, kteří sem dnes chodí.“

 

 

 

 

 

 

Obnova Zubštejna ovšem znamená i vybudování parkoviště, které tomuto místu zatím chybí. Návštěvníci, kteří sem zavítají poprvé, se v této lokalitě těžko orientují. Kdyby zde byla odstavná plocha, od níž by vedla značená cesta, vše by se usnadnilo a ujasnilo. O tento problém už se začalo zajímat i vedení Bystřice nad Pernštejnem a zahájilo první kroky k jeho vyřešení.