V Pohledci se o víkendu slavilo

V Pohledci se o víkendu slavilo

V Pohledci u Nového Města na Moravě se v sobotu slavilo hned čtvero výročí. Šest set šedesát let oslavila obec, sto let zdejší základní škola, padesát let organizace Červený kříž a dvacet let mládežnická organizace Junák.  

OBEC

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348. Tehdy Jimram de Lapide zapsal dědičně tuto osadu a sní i mnohé další bratřím Ješkovi a Benešovi z Boskovic. Z původních několika osadníků se Pohledec rozrostl na téměř pět set obyvatel. Šest set šedesát let od první písemné zmínky sice uběhlo už před rokem, ale protože další jubilanti slaví svá výročí až letos, tak musela i obec samotná pár měsíců počkat.

ŠKOLA

Škola se začala stavět v roce 1908 a školní kronika i knihovna byly založeny v roce 1909. Ale protože stejně jako jinde i tady dětí pomalu ubývá, měla v minulých letech zdejší škola namále. Naštěstí se podařilo vyřídit výjimku a její existence byla zachráněna. Škola je dvoutřídní, což je náročné nejen pro žáky, ale hlavně pro pedagogy. V Pohledci chodí děti od první do čtvrté třídy, jejich starší spolužáci dojíždí do Nového Města na Moravě.

    

ČERVENÝ KŘÍŽ

Červený kříž zde vznikl před padesáti lety zásluhou novoměstských lékařů a několika místních občanů. Jejich původním cílem bylo zvyšování zdravotnické osvěty mezi místními občany. Organizaci drží pár skalních členů, kteří se sice neschází pravidelně, ale pomohou při jakékoliv pořádané akci.  Jsou mezi nimi držitelé zlatých, stříbrných i bronzových Jánského plaket. Jedna z nejaktivnějších členek, Anna Jinková, už absolvovala šedesát odběrů krve!

JUNÁK

Nejmladším oslavencem je skautský oddíl Junák. Skauti tady nikdy dříve žádnou tradici neměli. Junák byl založen v roce 1989 a jeho aktivní činnost v Pohledci trvala do roku 2000. Pak děti přešly do Nového Města na Moravě a v obci samotné zůstal pouze kulturní dům, který má skautské středisko od města pronajatý. Ten „Junáci“ nadále spravují a udržují. 

2. 5. 2009

Celá slavnost byla rozdělena na dvě části. Dopolední program patřil především těm nejmenším. Největší atrakcí byl skákací hrad, který byl neustále plně obležen dětmi.

 

Své umění předvedli i místní hasiči, kteří se také ukázali jako zdatní organizátoři soutěží pro děti. Skauti se také zapojili a pod jejich taktovkou probíhaly lanové aktivity pro nejmenší. Při nich si caparti mohli pod dohledem dospělých vyzkoušet chůzi po laně ve výškách.

Po celý den bylo možné nahlédnout do interiérů základní i mateřské školy a požární zbrojnice. Třešničkou na dortu pak bylo zpřístupnění rodné chaloupky akademického malíře Josefa Jambora, která dnes slouží jako rekreační objekt. „Chaloupka se od té doby, co v ní bydlel malíř Josef Jambor, několikrát přestavovala, takže její dnešní tvář určitě není původní,“ říká současný majitel Radovan Pavlík a dodává: „snažíme se provádět pouze nezbytné úpravy, ale jsme už několikátí majitelé.“

 

Kromě oslav již zmíněných jubileí se v Pohledci konalo i setkání rodáků. Jejich vyhledávání bylo leckdy až detektivní záležitostí, což potvrdila i jedna z organizátorek Eva Havlíková: „Ti, co v Pohledci žijí, kontaktovali své příbuzné. Přicházeli známí, kteří nám dávali další adresy. Hodně nám pomohla i kronika, kterou vede pan Libra, kde píše o každé chalupě v Pohledci a o všech obyvatelích. I tam jsme hledali jména rodáků. Dalšími zdroji byly kronika obce, školní kroniky nebo dokonce i třídní knihy.“ Organizátoři slavnosti přiopravili pro účastníky setkání almanach a CD s historickými fotografiemi.

Letošní oslavy ale v Pohledci zdaleka ještě nekončí. 5. července si místní připomenou další výročí, a sice čtyřicet let zdejší sportovní činnosti. No a posledním jubilantem budou místní hasiči, kteří 9. srpna oslaví rovnou devadesátku.