Do konce roku by se měl u Zelené hory objevit hlasový informační nosič

Do konce roku by se měl u Zelené hory objevit hlasový informační nosič

Téměř čtyři milióny korun získalo město Žďár nad Sázavou na pořízení a instalaci dvou nových informačních hlasových nosičů.

Jeden z nich by měl být umístěn přímo u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a kromě ucelených informací o této památce by měl návštěvníkovi podat i výklad o dalších jedenácti pamětihodnostech UNESCO u nás. „Tyto památky jsou výkladní skříní všech památek v České republice a Žďár nad Sázavou byl do seznamu UNESCO připsán jako čtvrtý po Praze, Telči a Českém Krumlově,“ pochlubil se starosta města Jaromír Brychta. Druhý informační hlasový nosič bude nainstalován v areálu žďárského zámku a vedle už zmíněných památek by měly oba obsahovat i odkazy na zajímavosti v okolí.

 

Ale nejen hlasové nosiče přispějí k větší informovanosti návštěvníků. Město vydalo i několik nových propagačních materiálů. Jedním z nich jsou knižní záložky s pravítkem a kontaktními adresami na informační centra, které budou rozdávány zdarma.

Další zajímavostí, jež by měla obrátit pozornost návštěvníků k městu, je brožura vytvořená pracovníky zdejšího muzea nazvaná „Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“. „Najdete tu kromě zajímavého textu i spoustu fotografií s neobvyklými pohledy na naše památky,“ láká ke koupi knížečky starosta Žďáru Jaromír Brychta. Cena není nikterak vysoká, za pouhých sedmdesát korun může být publikace vaše. Brožura vyšla v nákladu dvou tisíc dvě stě kusů.

 Posledním materiálem, který by měl propagovat nejen Žďár nad Sázavou, ale všechny památky UNESCO u nás, je nástěnný kalendář. Jeho cena je sto třicet korun a stejně jako záložky a brožury by i on měl být běžně k dostání na informačních centrech.