Zástupci města a biatlonu se budou scházet na pravidelných schůzkách

Zástupci města a biatlonu se budou scházet na pravidelných schůzkách

Vzhledem k plánovanému Mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 v novoměstském sportovním SKI areálu je nutné začít s prvními přípravami co nejdříve.

Z tohoto důvodu se sešli členové Rady Nového Města na Moravě se zástupci organizačního výboru biatlonu, aby se dohodli na společném postupu. „Závěr naší diskuze byl, že se chceme společně snažit o to, aby veškeré vložené finanční prostředky byly investovány tak, aby byly využitelné v horizontu dalších deseti nebo dvaceti let. Neměly by to být investice pouze pro jeden jediný závod,“ zhodnotila výsledek první schůzky starostka města Zdeňka Marková.

 Všichni zúčastnění se shodli na tom, že nezbytně nutné bude doplnění tribun pro návštěvníky. Neznamená to ovšem jejich přistavování. „Tribuny budou rozebíratelné a budou zapůjčeny. Po určité době budou opět odvezeny,“ přiblížila řešení nedostatku návštěvních míst Zdeňka Marková. Organizátoři očekávají, že se na takto významný závod přijde podívat nejméně sedmnáct tisíc diváků, což je číslo, který vysoko převyšuje stávající počet míst.

A které další kroky byly nastíněny? „Chystáme průběžně rekonstrukci Kulturního domu, připravuje se úprava náměstí a v neposlední řadě budeme muset hledat na našich pozemcích prostor pro rozšíření sportovního areálu. Naším hlavním cílem je veškeré finanční prostředky investovat co nejefektivněji tak, aby celé území posunuly z hlediska cestovního ruchu dopředu. Nechceme jít stejnou cestou jako Liberec, kde se vybudovaly některé věci účelově a jen pro jednu příležitost,“ dodává starostka.

Zástupce biatlonu i města čeká celá řada dalších společných jednání. V této fázi se obě strany dohodly na tom, že město bude mít svého zástupce v organizačním výboru. Další kroky povedou k navázání spolupráce s krajem Vysočina.

Město si je vědomo pocty, které se mu pořádáním Mistrovství světa v biatlonu dostalo. Zároveň ale zvažuje, jaké množství finančních prostředků je schopno tomuto cíli obětovat. „Předpoklad nezbytných investic z hlediska infrastruktury včetně tras, která se týká přímo SKI areálu, je zhruba ve výši tří set miliónů korun,“ uvedla Zdeňka Marková. Na těchto nákladech se bude muset podílet jak sportovní klub a město, tak i kraj.

První studie pro přípravu na Mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 už je dokončena. Jako logo bylo zvoleno červené srdce. Nejen proto, že jsme v srdci Evropy, ale také z toho důvodu, že logo by mělo vystihovat atmosféru závodu.