Masarykovo náměstí bylo předáno stavbařům

Masarykovo náměstí bylo předáno stavbařům

Slibovaná rekonstrukce centrálního bystřického náměstí se pomalu dostává do fáze realizace. Dodavatelská firma je vybrána a lokalita byla 9. února svěřena do jejich rukou.

„Během tohoto roku by mělo být 95% prací hotových a na jaro roku příštího by mělo zbýt pouze osazení mobiliáře a dokončení různých detailů,“ přibližuje postup rekonstrukce starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Začíná se kácením některých vybraných stromů, včetně stromu vánočního. Dalším krokem bude bagrování a další hrubé stavební práce.

Rekonstrukce náměstí s sebou ale přináší i řadu problémů a omezení. Jedním z nich je i skutečnost, že letos už neproběhne na náměstí jediná kulturní ani sportovní akce, na které už jsou občané města zvyklí. Bylo proto nutné vytipovat jiné lokality, na něž by se tyto záležitosti přesunuly. „Velké akce,

jako jsou hody, poutě, trhy, sraz veteránů a podobně, přesuneme na ulici Tyršova. Uzavřena při nich bude ulice Kulturní,“ říká starosta města.   

Samotnou rekonstrukci však budou předcházet ještě dvě zásadní akce. Jednou z nich je informativní schůzka pro nájemce a majitele domů na Masarykově náměstí, která se bude konat 16. února v 15 hodin v malém sále zdejšího Kulturního domu. Přítomni budou členové vedení města, architekt i zástupci dodavatelské firmy.

Druhou, tou příjemnější akcí, bude „Slavnostní poklepání základního kamene“. Tuto událost očekává Bystřice nad Pernštejnem v sobotu 14. března v deset hodin. Konat se bude v dolní části Masarykova náměstí společně s tradiční zabijačkou. A pan starosta slibuje zabijačkovou polévku pro všechny příchozí zdarma.

Ke slavnostnímu znovuotevření náměstí by mělo dojít 29. května roku 2010. „Proběhlo by symbolické předání budoucím generacím a vše by se konalo v rámci oslav Dne dětí“, sdělil Karel Pačiska.