Kdo všechno k vám může přijít na večeři

Kdo všechno k vám může přijít na večeři

Zimní období je zvláště pro lesní zvěř a ptactvo tvrdou zkouškou odvahy a životaschopnosti. A právě v tento čas spoléhají více na nás – samozvané pány tvorstva.

A my se, jako dobří hospodáři, v převážné většině staráme. Slunečnici kupujeme ne po kilech, ale po celých pytlích. A krmíme a krmíme.

A také sledujeme. Obdivujeme pestrobarevné návštěvníky našich krmítek, chlubíme se před ostatními různorodostí našich návštěvníků. Přichází kde kdo. Naše staré známé – sýkorky – už nás snad nemohou ničím překvapit. Setkáváme se s nimi dnes a denně, naše menu jim dokonale vyhovuje.

Také kos nevynechá jedinou příležitost k návštěvě krmítka. Velmi častým hostem je i neodbytný zvonek zelený. Vzácněji přicházejí noblesní strakapoudi.

Ale objevují se i další návštěvníci. Jsou poněkud větší a těžší, do krmítka by se rozhodně nevlezli. A tak se spokojí s tím, co jiní upustili od bohatě prostřeného stolu.

„Zavalitý polní kur s krátkým ocasem a zakulacenými křídly.  Samec má na hrudi hnědou podkovovitou skvrnu, jinak je šedohnědý s rezavě zbarveným obličejem. Samice a mladí jedinci jsou hnědí a nemají podkovovitou skvrnu,“ uvádí atlas ptáků. Už tušíte? No ano, na hostinu se dostavilo hejno koroptví.

Ačkoliv dříve patřily koroptve mezi ptáky nížinné, dnes se jim více daří v pahorkatinách. Tomuto druhu mimo jiné velmi ublížila mechanizace zemědělství. A právě kvůli ní u nás počty koroptví dodnes neustále klesají.

Od roku 1992 se koroptev polní řadí mezi ohrožené druhy. Svůj podíl na tom má i její dřívější oblíbenost u myslivců (kdysi bývali tito ptáci nejčastější lovnou zvěří) a kuchařů (už ve středověku se objevovaly koroptve na hodovních stolech opravdu hojně). Některé zdroje uvádí, že nyní žije v České republice pouze 1,3% z historicky doloženého maxima někdejšího počtu těchto okřídlených tvorů.

 Záchrana koroptví by měla být naší etickou povinností. A tak ač jsme kdysi byli koroptvemi sami krmeni, nakrmme nyní my je. Když už pro nic jiného, tak alespoň pro dobrý pocit, že naše krmítko je vždy plné, a že k nám na snídani, oběd večeři chodí velmi pestrá směsice nadmíru zajímavých hostů.